URZĄD GMINY BIAŁY DUNAJEC
  URZĄD GMINY BIAŁY DUNAJEC
 URZĄD GMINY BIAŁY DUNAJEC
 URZAD GMINY BIAŁY DUNAJEC
  • Ostrzeżenie - Skażenie wody. Informacja dla odbiorców wody z miejscowości Biały Dunajec "Syposia...

  • Zbiórka Odpadów Wielkogabarytowych

  • Informacja o planowanych naborach wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD

 

kapital

 

Zakończyliśmy prace związane z realizacją projektu "Lepszy strat" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie z umową nr UDA-POKL.09.01.01-12-078/14-00 z Województwem Małopolskim - Małopolskim Urzędem Pracy w Krakowie o dofinansowanie projektu systemowego w Gminie Biały Dunajec.

 

Czytaj więcej...

 

log

 

Gmina Biały Dunajec zakończyła prace dotyczące operacji „Odnowienie małej architektury sakralnej – pionizacja i konserwacja murowanej kapliczki pw. św. Jana Nepomucena autorstwa Wojciecha Kułacha Wawrzyńcoka w Gliczarowie Dolnym”.

Prace były realizowane w ramach konkursu „Kapliczka”.

 

Czytaj więcej...

 

kapliczki

 

Gmina Biały Dunajec zakończyła prace dotyczące operacji „Budowa ogólnodostępnego boiska wiejskiego w Gliczarowie Dolnym”.

Prace były realizowane w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” realizowanego w ramach Programu, osi 4 „Leader”, działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

 

 

Czytaj więcej...

 

2014mrW ramach programu „Małopolskie Remizy 2014” Gmina Biały Dunajec otrzymała dotację na modernizację remizy strażackiej OSP Leszczyny.

Dzięki tej dotacji zastała wykonana modernizacja remizy strażackiej OSP Leszczyny polegająca na wykonaniu ocieplenia budynku tj. izolacje cieplne z wełny mineralnej, ocieplenie ścian pod strzechami płytami styropianowymi, naprawa kominów oraz wykonanie połaci dachowej w zakresie wymiany pokrycia dachowego, wymiany orynnowania, wymiany obróbek blacharskich, wymiana instalacji odgromowej, wykonanie robót murowych i ciesielskich poddasza, wymiana deskowania i montaż okien.

Całkowity koszt zadania wyniósł 126 966,50 zł. z czego 40 000,00 zł. pochodziło z dotacji udzielonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego na podstawie umowy nr II/103/SR/1617/14 zawartej w dniu 16 lipca 2014 r.

 

Czytaj więcej...

 

kapital

 

 

„LEPSZY START”

 

Gmina Biały Dunajec realizuje projekt „Lepszy start”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

 

„Lepszy start” – modernizacja oddziałów przedszkolnych.


SES1

 

METEO

logom

banerbiznes

emocni

Porady Prawne

pomoc

Do Wynajęcia - Oferta

Wywóz Odpadów

Harmonogram

green2

ibuk

sowa

Gminy Partnerskie

 Gmina Sianów

sianow

 

Gmina Chrzypsko Wielkie

chrzypsko