URZĄD GMINY BIAŁY DUNAJEC
  URZĄD GMINY BIAŁY DUNAJEC
 URZĄD GMINY BIAŁY DUNAJEC
 URZAD GMINY BIAŁY DUNAJEC

"Wieczór Chwały" w Kościele Parafialnym w Białym Dunajcu

    "Wieczór Chwały" w Kościele Parafialnym w Białym Dunajcu   20 czerwca, w...

  • "Wieczór Chwały" w Kościele Parafialnym w Białym Dunajcu

  • KRUS - Bezpieczne Lato 2019

  • Odwołanie komunikatu o skażeniu wody.

 

head15 czerwca 2015 roku zakończył się pierwszy cykl zajęć nauki pływania.
60 uczniów Szkół Podstawowych z terenu gminy Biały Dunajec, od 8 kwietnia do 15 czerwca 2015 r., uczestniczyło w zajęciach nauki pływania zorganizowanych w ramach programu „Już pływam”, realizowanego przy wsparciu finansowym Marszałka Województwa Małopolskiego.
Zajęcia odbywały się na krytej pływalni C.O.S. w Zakopanem, na której zapewniona była fachowa opieka instruktora i ratownicza. Celem programu było podniesienie ogólnej sprawności fizycznej uczniów, nabycie podstawowych umiejętności pływackich, profilaktyka wad postawy i skrzywień kręgosłupa, wzrost bezpieczeństwa podczas korzystania z odpoczynku zbiornikami wodnymi.
Założone rezultaty programu zostały osiągnięte. Uczniowie zdobyli podstawowe umiejętności pływackie, wiedzą jakie zagrożenia czyhają na różnego rodzaju kąpieliskach oraz wiedzą jak rozważnie i aktywnie spędzać wolny czas nad wodą. Drugi cykl zajęcie będzie odbywał się w okresie od 14 września do 15 grudnia 2015 roku.

 

Zapraszamy do galerii. 

 

Czytaj więcej...

 

kapital

 

Zakończyliśmy prace związane z realizacją projektu "Lepszy strat" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie z umową nr UDA-POKL.09.01.01-12-078/14-00 z Województwem Małopolskim - Małopolskim Urzędem Pracy w Krakowie o dofinansowanie projektu systemowego w Gminie Biały Dunajec.

 

Czytaj więcej...

 

log

 

Gmina Biały Dunajec zakończyła prace dotyczące operacji „Odnowienie małej architektury sakralnej – pionizacja i konserwacja murowanej kapliczki pw. św. Jana Nepomucena autorstwa Wojciecha Kułacha Wawrzyńcoka w Gliczarowie Dolnym”.

Prace były realizowane w ramach konkursu „Kapliczka”.

 

Czytaj więcej...

 

kapliczki

 

Gmina Biały Dunajec zakończyła prace dotyczące operacji „Budowa ogólnodostępnego boiska wiejskiego w Gliczarowie Dolnym”.

Prace były realizowane w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” realizowanego w ramach Programu, osi 4 „Leader”, działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

 

 

Czytaj więcej...

 

2014mrW ramach programu „Małopolskie Remizy 2014” Gmina Biały Dunajec otrzymała dotację na modernizację remizy strażackiej OSP Leszczyny.

Dzięki tej dotacji zastała wykonana modernizacja remizy strażackiej OSP Leszczyny polegająca na wykonaniu ocieplenia budynku tj. izolacje cieplne z wełny mineralnej, ocieplenie ścian pod strzechami płytami styropianowymi, naprawa kominów oraz wykonanie połaci dachowej w zakresie wymiany pokrycia dachowego, wymiany orynnowania, wymiany obróbek blacharskich, wymiana instalacji odgromowej, wykonanie robót murowych i ciesielskich poddasza, wymiana deskowania i montaż okien.

Całkowity koszt zadania wyniósł 126 966,50 zł. z czego 40 000,00 zł. pochodziło z dotacji udzielonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego na podstawie umowy nr II/103/SR/1617/14 zawartej w dniu 16 lipca 2014 r.

 

Czytaj więcej...


SES1

mikro

 

METEO

logom

banerbiznes

2519

Porady Prawne

pomoc

Do Wynajęcia - Oferta

Wywóz Odpadów

Harmonogram

green2

ibuk

sowa

Gminy Partnerskie

 Gmina Sianów

sianow

 

Gmina Chrzypsko Wielkie

chrzypsko