URZĄD GMINY BIAŁY DUNAJEC
  URZĄD GMINY BIAŁY DUNAJEC
 URZĄD GMINY BIAŁY DUNAJEC
 URZAD GMINY BIAŁY DUNAJEC
#SZCZEPIMYSIE - Ważna informacja dotycząca szczepień przeciwko SARS-CoV-2.

#SZCZEPIMYSIE - Ważna informacja dotycząca szczepień przeciwko SARS-CoV-2.

    Ważna informacja dotycząca szczepień przeciwko SARS-CoV-2.   Uprzejmie...

 • KOMUNIKAT z dnia 18 stycznia 2021 roku dla odbiorców wody z wodociągu zarządzającego przez Spółkę...

 • #SZCZEPIMYSIE - Ważna informacja dotycząca szczepień przeciwko SARS-CoV-2.

  #SZCZEPIMYSIE - Ważna informacja dotycząca szczepień przeciwko SARS-CoV-2.

 • Komunikat z dnia 14 stycznia 2021 roku dla odbiorców wody z wodociągu zarządzającego przez...

 

Nadchodzą zmiany w zasadach gromadzenia i odbierania odpadów komunalnych

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił zmianę ustawy o utrzymaniu czystości i pożądku w gminach. Nowa ustawa całkowicie zmienia zasady odbierania odpadów i ich segregacji, a także pobierania opłat. Nowe zasady wejdą w życie 1 lipca 2013 r.

Najistotniejsze zmiany dla mieszkańców to :

 • właścicielem odpadów jest gmina
 • brak umów pomiędzy mieszkańcami a firmami wywozowymi na odbiór odpadów (Gmina Biały Dunajec w drodze przetargu wyłoni wykonawcę, któremu określi zakres i standard usług wykonywanych na rzecz wszystkich mieszkańców)
 • obowiązek złożenia przez mieszkańca deklaracji O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH (wzór deklaracji został przyjęty uchwałą Rady Gminy Biały Dunajec)
 • obowiązek ponoszenia przez mieszkańców opłaty na odbieranie na odbierane odpady na konto Gminy Biały Dunajec
 • odpady zebrane selektywnie odbierane taniej niż odpady zmieszane

Poniżej znajdują się Uchwały związane z gospodarką odpadami:

 1. Uchawała Nr XXVII/162/2012 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 28 grudnia 2012 w sprawie: przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Biały Dunajec.
 2. Uchawała Nr XXVII/163/2012 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 28 grudnia 2012 w sprawie: przejęcia obowiązku odbierania odpadaów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
 3. Uchawała Nr XXVII/164/2012 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 28 grudnia 2012 w sprawie: wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
 4. Uchawała Nr XXVII/165/2012 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 28 grudnia 2012 w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
 5. Uchawała Nr XXVII/166/2012 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 28 grudnia 2012 w sprawie: stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
 6. Uchawała Nr XXVII/167/2012 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 28 grudnia 2012 w sprawie: określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odierania odpadów komunalnych od właścicieli niuruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

pz


ochrona1

 

 

 

senior

 

spis

 

kar 

SES1

MPOZ

 

mikro

 

METEO

logom

banerbiznes

2519

Porady Prawne

pomoc

Do Wynajęcia - Oferta

Wywóz Odpadów

Harmonogram

green2

ibuk

sowa

Gminy Partnerskie

 

 

Gmina Sianów

sianow

 

Gmina Chrzypsko Wielkie

chrzypsko