Na najbliższej sesji Rady Gminy w dniu 30 listopada 2020 roku zostanie wprowadzona do porządku obrad uchwała w sprawie likwidacji Szkoły w Gliczarowie Dolnym.