URZĄD GMINY BIAŁY DUNAJEC
  URZĄD GMINY BIAŁY DUNAJEC
 URZĄD GMINY BIAŁY DUNAJEC
 URZAD GMINY BIAŁY DUNAJEC
  • BEZPŁATNE

    BEZPŁATNE "Warsztaty Zdrowia dla Kobiet"

  • III Gminny Piknik Rodzinny w Białym Dunajcu

    III Gminny Piknik Rodzinny w Białym Dunajcu

  • Ostrzeżenie - skażenie wody! Dla odbiorców wody z miejscowości Biały Dunajec Górny z ulic:...

 

Zawiadamiamy że XXXVI Sesja Rady Gminy w Białym Dunajcu odbędzie się w dniu 22 listopada 2017 roku (środa) o godz. 11.00 w Sali Obrad (parter) w Urzędzie Gminy w Białym Dunajcu przy ulicy Jana Pawła II 312, zwołanej na podstawie ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późniejszymi zmianami)

 

Projekt porządku dziennego XXXV Sesji Rady Gminy

 

Otwarcie sesji.


1. Przywitanie zebranych gości i przedstawienie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy
3. Sprawozdanie Wójta o pracach w okresie między sesjami
4. Interpelacje radnych.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:

 

a) wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Biały Dunajec do Klastra Energii Serce Podhala
b) wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Biały Dunajec do projektu "ekoPodhale - inicjatywa społeczno - samorządowa na rzecz OZE"
c) nadania nazw ulic w miejscowości Gliczarów Górny
d) zmiany w budżecie Gminy Biały Dunajec

 

6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytanie radnych
7. Wolne wnioski i informacje
8. Zakończenie obrad Sesji Rady Gminy Biały Dunajec

 

 

banerbiznes

emocni

Porady Prawne

pomoc

Do Wynajęcia - Oferta

Wywóz Odpadów

Harmonogram

green2

ibuk

sowa

Gminy Partnerskie

 Gmina Sianów

sianow

 

Gmina Chrzypsko Wielkie

chrzypsko