Informacja do ogłoszenia o naborze z dnia 24 lipca 2020 r. "WÓJT GMINY BIAŁY DUNAJEC OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY BIAŁY DUNAJEC 34-425 BIAŁY DUNAJEC, UL. JANA PAWŁA II 312 Stanowisko: inspektor/podinspektor ds. ochrony środowiska - ekodoradca"

 

Wpłynęły 4 oferty z czego 3 spełniają wymagania formalne.