URZĄD GMINY BIAŁY DUNAJEC
  URZĄD GMINY BIAŁY DUNAJEC
 URZĄD GMINY BIAŁY DUNAJEC
 URZAD GMINY BIAŁY DUNAJEC

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

  Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim pracownikom oświaty życzę dużo szczęścia i...

Odwołanie Ostrzeżenia o zakazie spożycia w ody z 03 października 2018 roku

  Wójt Gminy Biały Dunajec informuje, że na podstawie badań wody wykonanych przez...

 • Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

 • Likwidacja Barszczu Sosnowskiego na terenie Województwa Małopolskiego.

  Likwidacja Barszczu Sosnowskiego na terenie Województwa Małopolskiego.

 • Odwołanie Ostrzeżenia o zakazie spożycia w ody z 03 października 2018 roku

 

Zawiadamiamy że XXXII sesja Rady Gminy w Białym Dunajcu odbędzie się w dniu 12 lipca 2017 roku (Środa) o godz. 13.00 w Sali Obrad (parter) w Urzędzie Gminy w Białym Dunajcu przy ulicy Jana Pawła II 312, zwołanej na podstawie ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późniejszymi zmianami).

 

Projekt porządku dziennego XXXII Sesji Rady Gminy

 

Otwarcie sesji.

 1. Przywitanie zebranych gości i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy
 3. Sprawozdanie Wójta o pracach w okresie między sesjami
 4. Interpelacje radnych .
 5. Podjęcie uchwały w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Przewodniczącego Rady Gminy Biały Dunajec.
 6. Zgłaszanie kandydatów i oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie do protokołu
 7. Głosowanie tajne
 8. Ogłoszenie wyników wyborów przez Komisję Skrutacyjną
 9. Podjęcie uchwał w sprawie  Wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w Białym Dunajcu
 10. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej w miejscowości Biały Dunajec
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Biały Dunajec na 2017 rok.
 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytanie radnych.
 13. Wolne wnioski i informacje
 14. Zakończenie obrad Sesji Rady Gminy Biały Dunajec.

 

Czytaj więcej: Zawiadamiamy że XXXII sesja...

 

Zawiadamiamy że XXXI sesja Rady Gminy w Białym Dunajcu odbędzie się w dniu 26 czerwca 2017 roku (Poniedziałek) o godz. 10.00 w Sali Obrad (parter) w Urzędzie Gminy w Białym Dunajcu przy ulicy Jana Pawła II 312, zwołanej na podstawie ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późniejszymi zmianami).

 

Projekt porządku dziennego XXXI Sesji Rady Gminy

 

Otwarcie sesji.

 1. Przywitanie zebranych gości i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy
 3. Sprawozdanie Wójta o pracach w okresie między sesjami
 4. Interpelacje radnych .
 5. Podjęcie uchwały w sprawie:
 • zmian w budżecie Gminy Biały Dunajec na rok 2017
 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Biały Dunajec
 • udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Biały Dunajec z tytułu wykonania budżetu Gminy Biały Dunajec

   6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytanie radnych

   7. Wolne wnioski i informacje.

   8. Zakończenie obrad Sesji Rady Gminy Biały Dunajec.

 

Czytaj więcej: Zawiadamiamy że XXXI sesja...

 

Zawiadamiamy że XXX sesja Rady Gminy w Białym Dunajcu odbędzie się w dniu 12 czerwca 2017 roku (Poniedziałek) o godz. 10.00 w Sali Obrad (parter) w Urzędzie Gminy w Białym Dunajcu przy ulicy Jana Pawła II 312, zwołanej na podstawie ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późniejszymi zmianami).

Projekt porządku dziennego XXX Sesji Rady Gminy

Otwarcie sesji.

 1. Przywitanie zebranych gości i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy
 3. Sprawozdanie Wójta o pracach w okresie między sesjami
 4. Interpelacje radnych .
 5. Podjęcie uchwały w sprawie:
 • Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Biały Dunajec
 • zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Białym Dunajcu
 • przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Biały Dunajec
 • złożenia wniosku i przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pod nazwą "Wykorzystanie odnawialnych  źródeł energii na terenie Podhala" i współdziałania w tym zakresie z Gminami Czarny Dunajec, Kościelisko, Szaflary oraz Podhalańską Lokalną Grupą Działania.

   6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytanie radnych

   7. Wolne wnioski i informacje.

   8. Zakończenie obrad Sesji Rady Gminy Biały Dunajec.

 

Czytaj więcej: Zawiadamiamy że XXX sesja...

 

Zawiadamiamy że XXIX Sesja Rady Gminy w Białym Dunajcu odbędzie się w dniu 05 czerwca 2017 roku (Poniedziałek) o godz. 10.00 w Sali Obrad (parter) w Urzędzie Gminy w Białym Dunajcu przy ulicy Jana Pawła II 312, zwołanej na podstawie ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późniejszymi zmianami).

 

Projekt porządku dziennego XXIX Sesji Rady Gminy

Otwarcie sesji.

 1. Przywitanie zebranych gości i przedstawienie porządku obrad.
 2. Wyjazd spod Urzędu Gminy Biały Dunajec na Uroczystą Sesję Miasta Zakopanego, która odbędzie się w Kinie Sokół przy ul. Orkana 2, na której zostanie podjęta Rezolucja - Deklaracja Rad Gmin i Rady Powiatu Tatrzańskiego oraz Rady Miasta Zakopanego z okazji 20 rocznicy pobytu Świętego Jana Pawła II w Zakopanem.

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do zwolnienia z pracy zawodowej na czas trwania posiedzenia, zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późniejszymi zmianami)

 

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA (WYJAZD WSPÓLNY BUSEM)

 

Czytaj więcej: Zawiadamiamy że XXIX Sesja...

 

Zawiadamiamy że XXVIII Sesja Rady Gminy w Białym Dunajcu odbędzie się w dniu 24 maja 2017 roku (Środa) o godz. 11.00 w Sali Obrad (parter) w Urzędzie Gminy w Białym Dunajcu przy ulicy Jana Pawła II 312, zwołanej na podstawie ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późniejszymi zmianami).

Projekt porządku dziennego XXVIII Sesji Rady Gminy

Otwarcie sesji.

 1. Przywitanie zebranych gości i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy
 3. Sprawozdanie Wójta o pracach w okresie między sesjami
 4. Interpelacje radnych .
 5. Podjęcie uchwały w sprawie:
 • określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
 • zmian w budżecie gminy Biały Dunajec na rok 2017
 • zmian w WPF
 • uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Biały Dunajec na 2017 rok.

   6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytanie radnych

   7. Wolne wnioski i informacje.

   8. Zakończenie obrad Sesji Rady Gminy Biały Dunajec.

 

Czytaj więcej: Zawiadamiamy że XXVIII Sesja...

 WYBORY 2018

wyb281

METEO

logom

banerbiznes

emocni

Porady Prawne

pomoc

Do Wynajęcia - Oferta

Wywóz Odpadów

Harmonogram

green2

ibuk

sowa

Gminy Partnerskie

 Gmina Sianów

sianow

 

Gmina Chrzypsko Wielkie

chrzypsko