URZĄD GMINY BIAŁY DUNAJEC
  URZĄD GMINY BIAŁY DUNAJEC
 URZĄD GMINY BIAŁY DUNAJEC
 URZAD GMINY BIAŁY DUNAJEC
III Gminny Piknik Rodzinny w Białym Dunajcu

III Gminny Piknik Rodzinny w Białym Dunajcu

  III Gminny Piknik Rodzinny w Białym Dunajcu   10 czerwca w Białym Dunajcu...

III Gminny Piknik Rodzinny w Białym Dunajcu

III Gminny Piknik Rodzinny w Białym Dunajcu

   III Gminny Piknik Rodzinny w Białym Dunajcu   W imieniu organizatorów (są...

  • III Gminny Piknik Rodzinny w Białym Dunajcu

    III Gminny Piknik Rodzinny w Białym Dunajcu

  • Ostrzeżenie - skażenie wody! Dla odbiorców wody z miejscowości Biały Dunajec Górny z ulic:...

  • III Gminny Piknik Rodzinny w Białym Dunajcu

    III Gminny Piknik Rodzinny w Białym Dunajcu

 

Zarządzenie Nr 123/2014 Wójta Gminy Biały Dunajec z dnia 8 grudnia 2014 roku w sprawie ogłoszenia konkursów na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy w 2015 r.

Cała treść zarządzenia znajduje się w załączniku w pliku PDF.

 

Czytaj więcej: Zarządzenie Nr 123/2014...


konsultacjeWójt Gminy Biały Dunajec zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Gminy Biały Dunajec w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Biały Dunajec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015”

 

Czytaj więcej: Ogłoszenie konsultacji na...

 

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Biały Dunajec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2013 r.

 

Cała treść spawozdania znajduje się w załączniku w pliku PDF.

 

Czytaj więcej: Sprawozdanie z realizacji...

 

Zarządzenie Nr 11/2014 Wójta Gminy Biały Dunajec z dnia 10 stycznia 2014 roku w sprawie ogłoszenia wyniku konkursu ofert na realizację zadań publicznych związanych z realizacją zadań związanych Gminy Biały Dunajec w 2014 roku.

 

Cała treść zarządzenia znajduje się w załączniku w pliku PDF.

 

Czytaj więcej: Zarządzenie Nr 11/2014 Wójta...

 

Zarządzenie Nr 4/2014 Wójta Gminy Biały Dunajec z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych zwiazanych z realizacją zadań Gminy Biały Dunajecw 2014 roku.

 

Cała treść zarządzenia znajduje się w załączniku w pliku PDF.

 

Czytaj więcej: Zarządzenie Nr 4/2014 Wójta...

banerbiznes

emocni

Porady Prawne

pomoc

Do Wynajęcia - Oferta

Wywóz Odpadów

Harmonogram

green2

ibuk

sowa

Gminy Partnerskie

 Gmina Sianów

sianow

 

Gmina Chrzypsko Wielkie

chrzypsko