URZĄD GMINY BIAŁY DUNAJEC
  URZĄD GMINY BIAŁY DUNAJEC
 URZĄD GMINY BIAŁY DUNAJEC
 URZAD GMINY BIAŁY DUNAJEC

Projekt "Małopolska Niania 2.0"

  Wkrótce ruszy nabór wniosków o dofinansowanie zatrudnienia niani dla dzieci w wieku do...

PROGRAM CZYSTE POWIETRZE

  Resort Środowiska zachęca mieszkańców Polski do działań ograniczających emisję...

  • Projekt "Małopolska Niania 2.0"

  • PROGRAM CZYSTE POWIETRZE

  • II Ogólnopolska Konferencja dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej „Wzmacniacz...

 

Zarządzenie Nr 82/2013 Wójta Gminy Biały Dunajec z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie ogłoszenia konkursów na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy w 2014 r.

 

Cała treść zarządzenia znajudje się w załączniku w pliku PDF.

 

Czytaj więcej: Zarządzenie Nr 82/2013 Wójta...

 

Uchwała Nr XXXIX/221/2013 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Biały Dunajec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014"

 

Cała treść uchwały znajduje się w załączniku w pliku PDF

 

Czytaj więcej: Uchwała Nr XXXIX/221/2013...

 

 

konsultacjeWójt Gminy Biały Dunajec zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Gminy Biały Dunajec w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Biały Dunajec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014"

 

Konsultacje trwają od 25 października do 15 listopada 2013 roku.

Treść projektu programu i formularz do zgłaszania uwag znajdują się na stronie internetowej www.bialydunajec.com.pl oraz są dostępne pezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy Biały Dunajec w pok. nr 1 na I piętrze.

 

Czytaj więcej: Ogłoszenie Konsultacji.

METEO

logom

banerbiznes

emocni

Porady Prawne

pomoc

Do Wynajęcia - Oferta

Wywóz Odpadów

Harmonogram

green2

ibuk

sowa

Gminy Partnerskie

 Gmina Sianów

sianow

 

Gmina Chrzypsko Wielkie

chrzypsko