Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 18.04.2014 R.

Ogłoszenie o wyborze oferty dnia 08.05.2014 R.

Podpisanie umowy z wykonawcą dnia 19.05.2014 R.