URZĄD GMINY BIAŁY DUNAJEC
  URZĄD GMINY BIAŁY DUNAJEC
 URZĄD GMINY BIAŁY DUNAJEC
 URZAD GMINY BIAŁY DUNAJEC
 • Informacja Prasowa - Wyborco! Sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców!

  Informacja Prasowa - Wyborco! Sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców!

 • Wykaz danych teleadresowych służb ratowniczych i porządku publicznego na terenie Gminy Biały...

 • Od dnia 12 stycznia do dnia 30 marca 2018 roku uczniowie Szkół Podstawowych z terenu Gminy Biały Dunajec biorą udział w projekcie pod nazwą „Jeżdżę z głową”

  Od dnia 12 stycznia do dnia 30 marca 2018 roku uczniowie Szkół Podstawowych z terenu Gminy Biały...

STRUKTURA URZĘDU GMINY BIAŁY DUNAJEC

1.   WÓJT GMINY

 •       Andrzej Jacek Nowak

2.   SEKRETARZ GMINY

 •       Anna Wypychowska

3.   SKARBNIK GMINY

 •       Anna Wędziarz

 

 

REFERAT FINANSOWY

 

STANOWISKO DS KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ p.nr.13

 •      Dorota Łukaszczyk / w zastępstwie Wojciech Majerczyk
 •      Ewa Cudzich-Stala
 •      Magdalena Bukowska
 •      tel.0182079526

STANOWISKO DS KSIĘGOWOŚCI PODATKOWEJ p.nr.12

 •      Marta Gandera
 •      Agnieszka Wilkus
 •       Małgorzata Pańszczyk
 •      tel.0182079523

KASA p.nr.6

 •      Małgorzata Zalińska / w zastępstwie Magdalena Trebunia
 •      tel.0182079522

 

REFERAT ADMINISTRACYJNY

 

OBSŁUGA SEKRETARIATU

 •      Bożena Borkowska
 •      tel.0182079511
 •      fax.0182073124

STANOWISKO DS EWIDENCJI LUDNOŚCI I DOWODY OSOBISTE p.nr.2

 •       Agnieszka Topór-Huciańska
 •      tel.0182079517

ARCHIWUM URZĘDU GMINY

 •      Katarzyna Gąsienica
 •      tel.0182079521

INFORMATYK

 •      Sebastian Stala

PRACOWNICY GOSPODARCZY

 •      Maria Pańszczyk
 •      Wiesław Sieczka
 •       Zdzisław Folwarski

POMOC ADMINISTRACYJNA

 •      Katarzyna Gąsienica
 •      tel.0182079527

 

SAMODZIELNE STANOWISKA

 

RADCA PRAWNY

 •      Marian Walkosz
 •      tel.0182079528

KIEROWNIK USC

 •      Andrzej Jacek Nowak

ZASTĘPCA KIEROWNIKA USC p.nr.9

 •      Anna Wypychowska
 •      tel.0182079514

STANOWISKO DS DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I HANDLU p.nr.10

 •      Anna Stachura
 •      tel.0182079520

STANOWISKO DS GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI p.nr.4

 •      Maria Sieczka
 •      Janina Kulińska
 •      tel.0182079513

PEŁNOMOCNIK DS OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH I SPRAW WOJSKOWYCH, OBRONY CYWILNEJ p.nr.7

 •      Antoni Górszczyk
 •      tel.0182079529

KANCELARIA MATERIAŁÓW NIEJAWNYCH p.nr.2

 •      Agnieszka Topór-Huciańska
 •      tel.0182079517

 

REFERAT INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

KIEROWNIK REFERATU

 •     

STANOWISKO DS BUDOWNICTWA p.nr.15

 •      Stanisław Krzysztofiak
 •      tel.0182079516

STANOWISKO DS GEODEZJI I GOSPODARKI GRUNTAMI p.nr.15

 •      Wojciech Lubelski
 •      Adam Jaszczyk
 •      tel.0182079516

STANOWISKO DS ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH p.nr.1

 •      Adam Matyga
 •      tel.0182079521

STANOWISKO DS GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA p.nr.1

 •      Andrzej Kęsek
 •      tel.0182079521

KONSERWATOR INSTALACJI WOD-KAN

 •      Stanisław Cudzich
 •      Stanisław Małkuch

 

banerbiznes

emocni

Porady Prawne

pomoc

Do Wynajęcia - Oferta

Wywóz Odpadów

Harmonogram

green2

ibuk

sowa

Gminy Partnerskie

 Gmina Sianów

sianow

 

Gmina Chrzypsko Wielkie

chrzypsko