POSTANOWIENIE NR_9_2020 KOMISARZA WYBORCZEGO W NOWYM SĄCZU II Z DNIA 17 LUTEGO 2020 R. W SPRAWIE ZWOŁANIA PIERWSZEGO POSIEDZENIA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W BIAŁYM DUNAJCU W WYBORACH UZUPEŁNIAJĄCYCH DO RADY GMINY BIAŁY DUNAJEC ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 29 MARCA 2020 ROKU.

 

PEŁNA TREŚĆ POSTANOWIENIA ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU W PLIKU PDF.