WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY W GMINIE DO 20 TYŚ. MIESZKAŃCÓW - PROTOKÓŁ Z WYBORÓW

 

Plik z protokołem znajduje się w załączniku w pliku PDF.