URZĄD GMINY BIAŁY DUNAJEC
  URZĄD GMINY BIAŁY DUNAJEC
 URZĄD GMINY BIAŁY DUNAJEC
 URZAD GMINY BIAŁY DUNAJEC
Ćwiczenie RENEGADE

Ćwiczenie RENEGADE

    Ćwiczenie RENEGADE - informujemy, że w dniach 28-30 maja 2019 r. odbędzie się...

  • Ogłoszenie Wójta Gminy Biały Dunajec.

  • Ćwiczenie RENEGADE

    Ćwiczenie RENEGADE

  • Zaproszenie na pielgrzymkę.

 

KOMUNIKAT
Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu
z dnia 20 lipca 2017 r.


o terminie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych w celu zgłaszania kandydatów na radnych do rad gmin w wyborach uzupełniających zarządzonych na dzień 8 października 2017 r.

 

Komisarz Wyborczy w Nowym Sączu informuje, że zawiadomienia o utworzeniu komitetów wyborczych w celu zgłaszania kandydatów na radnych do rad gmin w wyborach uzupełniających zarządzonych na dzień 8 października 2017 r., mogą być dokonane do 70 dnia przed dniem wyborów – art. 402 § 1 oraz 403 § 2 Kodeksu wyborczego (t.j. Dz. U. 2017, poz.15).
W związku z tym, że 70 dzień przed dniem wyborów wypada w niedzielę, to zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego termin ten zostanie przesunięty i upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu.
Oznacza to, że zawiadomienie musi zostać złożone najpóźniej w dniu 31 lipca 2017r. (poniedziałek) w godzinach urzędowania, tj. od godz. 730 do godz. 1530 w siedzibie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu, ul. Gorzkowska 30.

 

 

Zawiadomienia w formie pisemnej wraz z załącznikami mogą być w inny sposób doręczone Komisarzowi Wyborczemu (np. pocztą). W przypadku wysłania pocztą o dotrzymaniu terminu złożenia zawiadomienia rozstrzyga data wpływu przesyłki do Komisarza Wyborczego (art. 9 § 1 Kodeksu wyborczego).
W przypadku złożenia zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego w wyborach uzupełniających obowiązują przepisy i zasady określone w informacji Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2014 r. znak: ZPOW-703-112/14 o tworzeniu komitetów wyborczych dla wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego, umieszczonej na stronie internetowej Delegatury KBW w Nowym Sączu
http://nowy-sacz.kbw.gov.pl/528_Wybory_w_toku_kadencji
podstrona
„WZORY DOKUMENTÓW DLA KOMITETÓW WYBORCZYCH, STOSOWANE W WYBORACH UZUPEŁNIAJĄCYCH W TOKU KADENCJI 2014-2018”

 

w z. Komisarza Wyborczego
w Nowym Sączu
Maria Zięba
(-) Dyrektor Delegatury

 

 


SES1

mikro

 

METEO

logom

banerbiznes

2519

Porady Prawne

pomoc

Do Wynajęcia - Oferta

Wywóz Odpadów

Harmonogram

green2

ibuk

sowa

Gminy Partnerskie

 Gmina Sianów

sianow

 

Gmina Chrzypsko Wielkie

chrzypsko