URZĄD GMINY BIAŁY DUNAJEC
  URZĄD GMINY BIAŁY DUNAJEC
 URZĄD GMINY BIAŁY DUNAJEC
 URZAD GMINY BIAŁY DUNAJEC
 • Ostrzeżenie - Skażenie wody. Informacja dla odbiorców wody z miejscowości Gliczarów Górny. Wodociąg zarządzany przez Spółkę Wodno-Wodociągową

  Ostrzeżenie - Skażenie wody. Informacja dla odbiorców wody z miejscowości Gliczarów Górny....

 • System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON w całej MAŁOPOLSCE!

  System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON w całej MAŁOPOLSCE!

 • Informacja o planowanych naborach wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD W...

 

 

DANE KONTAKTOWE Z FIRMAMI WYKONUJĄCYMI ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG W GMINIE BIAŁY DUNAJEC W SEZONIE ZIMOWYM 2019 - 2020, W REJONACH I, II, III, IV”

 

CZĘŚĆ 1. Drogi rejonu I Sierockie – Leszczyny


Firma Handlowo – Usługowo – Produkcyjna „ROL” Andrzej Rol
Dostępność telefoniczna pod nr. tel 605 277 682

Zestawienie odśnieżanych dróg:
- drogi asfaltowe: Do Leszczyn., przy SP w Sierockim, Za Pasieką,
- drogi żwirowe: „Do Morcinka”, „Do Bukowskich”

 

CZĘŚĆ 2. Drogi rejonu II Biały Dunajec (dolny) i Gliczarów Dolny


Firma Handlowo – Usługowa Pępkowski Tomasz Pępkowski
Dostępność telefoniczna pod nr. tel 668 120 555

Zestawienie odśnieżanych dróg:
- drogi asfaltowe: ul. Krajowe-Do Bańskiej Wyżnej, ul. Krajowe- Do bańskiej Niżnej,ul. Krajowe-boczna, przewiązka ul. Krajowe-ul. Jana Pawła II+tartak, ul. Jana Pawła , ul. Gile, Do Wróbla, ul. Gile-”Do Rzepki”ul. Gile-”Do zbiornika”, „ Młynówka”, ul. Za Torem przy U.G., ul. Za Torem przy Kościele – w prawo, ul. Za Torem przy Kościele – w lewo, przewiązka przy U.G.,przewiązka koło Fizyka, przewiązka przy stacji PKP. przewiązka przy Kościele, przewiązka przy U.G.,przewiązka przy B. Gilu, przewiązka „Do Borowych”,przewiązka przy „Karczmie na wykrocie” przewiązka przy nowym Ośrodku Zdrowia, ul. Jana Pawła do SP nr 1, ul. Słoneczna, „Na Wójcinnę”, „ Do Kowoli”,
- drogi żwirowe: „ Cegielnia”, , os. Gile – boczna do Bafii, „ Do Pawlikowskiego”, „ Do Kopcia”, „ Do Jona”, „ Klusiowa”, „ Do Małych”, „Do Wójkowskich”przy J.P.II, „Do Łukaszczyków” przy J.P.II, „Do Cisoniów”przy J.P.II.

 

CZĘŚĆ 3. Drogi rejonu III Biały Dunajec (górny)


Firma Usługowo – Handlowa Wojciech Galica
Dostępność telefoniczna pod nr. tel 788 534 208

Zestawienie odśnieżanych dróg:
- drogi asfaltowe: „ Golocki” - Stasikówka, „Rząski” - Stasikówka, ul. Piłsudskiego, ul. Skupniowa, „ Do Słonka”,ul. Miłośników Podhala, przewiązka przed SP NR 2, przewiązka za SP NR 2, przewiązka koło Maciatów, „przewiązka do Zadorina”, ul. Witosa, ul. Kościuszki, ul. Kościuszki k. pizzzerii, ul. Kościuszki k. Walosa, ul. Kościuszki k. boiska, ul. Jana Pawła II( k. Klimczaka), ul. Jana Pawła II( n. Dunajcem), ul. Gen. Galicy, ul. Batorego, ul. Gen. Galicy ( Do Bustryku), „Do Sikonia”.
- drogi żwirowe: „ Do Jurosa”. „Do Rzeźni”

 

CZĘŚĆ 4. Drogi rejonu IV Gliczarów Górny


TATRY-INWEST Sp z.o.o.
Dostępność telefoniczna pod nr. tel. 794 498 147 lub 600 755 664

Zestawienie odśnieżanych dróg:
- drogi asfaltowe: od ul. Kościuszki do skrzyż. z dr. powiatową, od skrzyż. do „ Stołowego”(ul. Wierchy), „ Stołowe”, „Kaniówka”, „ Matygówka”, „ Fiśkowa Dolina”, „ Do Iwańskich”(ul. Wikokowa). ul. Skupniowa – Stołowe, „Koło Gzica”, „Nad Lasem” , „ Do Sikońki”.
- drogi żwirowe: „Przez Iwan”, „Matygówka – Łuszczki”, ul. Skupniowa – Stołowe, „ Koło Gzica”.

 

 

 

Kończą się prace realizowane w ramach tegorocznego budżetu.


W ramach kilkuletniego projektu realizowana była kompleksowa termomodernizacja SP w Sierockiem - wartość umowy brutto 2.037.719 zł (w tym dofinansowanie 665.441 zł). Zadanie realizowane w roku 2019 na kwotę 1.441.884 zł będzie kontynuowane w roku 2020 na kwotę 595.834 zł W ramach tego projektu w poprzednich latach wykonano:

 • Kompleksowa termomodernizacja SP w Gliczarowie Górnym – 1.908.939 zł (w tym dofinansowanie 528.005 zł) – zrealizowano w roku 2018
 • Kompleksowa termomodernizacja SP Nr 1 w Białym Dunajcu – 1.383.916 zł (w tym dofinansowanie 553.465 zł) – zrealizowano w roku 2017. Prace obejmowały również zmianę sposobu ogrzewania szkół w Gliczarowie Górnym i Sierockiem. W obu obiektach zastosowano pompy ciepła.

Na zdjęciach najwyżej położona w Polsce SP w Sierockiem w trakcie tegorocznych prac termomodernizacyjnych.


W 2019 r. wykonano roboty drogowe za kwotę blisko 5 mln zł. w tym 2,5 mln zł dotacji na usuwanie skutków powodzi. Rozpoczęto też prace z dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych, które będą kontynuowane w roku 2020.


Wykonano następujące inwestycje:

 • Odbudowa drogi gminnej „Krajowe” w m. Biały Dunajec – 1.416.938,31 (w tym 573.823,00 dotacja)
 • Remont drogi gminnej ul. Batorego w m. Biały Dunajec – 444.656,40 (w tym 293.530,00 dotacja)
 • Remont drogi gminnej „Koślówka” do Gliczarowa Górnego w m. Biały Dunajec – 1.719.661,91 (w tym 1.007.252,00 dotacja)
 • Remont drogi gminnej „Do Leszczyn” w m. Biały Dunajec w km – 1.148.652,90 (w tym 605.395,00 dotacja)
 • Rozbudowa drogi gminnej „Krajowe” – ciąg dalszy realizacji zadania w ramach środków z Funduszu Dróg Samorządowych - wartość umowy brutto 2.460.322,97 (w tym środki FDS 1.105.974 zł). Zadanie będzie
  realizowane w roku 2019 na kwotę 5.336 zł oraz w roku 2020 na kwotę 2.454.986 zł

Na zdjęciu droga "Do Leszczyn" na trasie Tour de Pologne

 

Poniżej znajduje się link do zdjęć z wyżej omawianych inwestycji

 

https://photos.app.goo.gl/rogTyruZpMSLNF7F9

 

 

 

Informacja Wójta Gminy Biały Dunajec w sprawie obowiązkowego wpisu do rejestru Bazy Danych Odpadów

 

Wójt Gminy Biały Dunajec w ramach rozpowszechniania informacji o wpisie przedsiębiorców do Bazy Danych Odpadów, przypomina o obowiązku jakim podlegają przedsiębiorcy i podmioty w zakresie gospodarki odpadami. Obowiązkowi rejestracji w bazie BDO podlegają wszystkie podmioty wymienione w art. 50 ust. 1 oraz art. 51 ust. 1 ustawy o odpadach. Obowiązek ten powinni wypełnić w terminie do dnia 31 grudnia 2019 roku. W celu rejestracji, weryfikacji konieczności rejestracji, pobrania wniosków oraz uzyskania pozostałych informacji należy skorzystać ze strony: https://bdo.mos.gov.pl lub infolinii 22 37 50 500.

 

 

 

 

konsultacje

 

WÓJT GMINY BIAŁY DUNAJEC informuje, że na podstawie informacji od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zakopanem oraz przesłanych wynikami badań wody - sprawozdanie nr 4942/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r., przeprowadzonych w wodociągu publicznym zarządzanym przez Spółkę Wodno – Wodociągową Biały Dunajec Dolny stwierdził przydatność wody do spożycia w ww. wodociągu.

 

Niniejszym odwołuje się Ostrzeżenie o zakazie spożycia wody

 

 


SES1

MPOZ

 

mikro

 

METEO

logom

banerbiznes

2519

Porady Prawne

pomoc

Do Wynajęcia - Oferta

Wywóz Odpadów

Harmonogram

green2

ibuk

sowa

Gminy Partnerskie

 Gmina Sianów

sianow

 

Gmina Chrzypsko Wielkie

chrzypsko