URZĄD GMINY BIAŁY DUNAJEC
  URZĄD GMINY BIAŁY DUNAJEC
 URZĄD GMINY BIAŁY DUNAJEC
 URZAD GMINY BIAŁY DUNAJEC

 

W ZWIĄZKU Z ZAISTNIAŁĄ SYTUACJĄ ODNOŚNIE PANOWANIA KORONOWIRUSA UPRZEJMIE PROSIMY PRZED PRZYJŚCIEM DO URZĘDU GMINY O KONTAKT TELEFONICZNY W CELU WERYFIKACJI CZY DANA SPRAWA MOŻE ZOSTAĆ ZAŁATWIONA PRZEZ TELEFON BĄDŹ ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ PRZESUNIĘCIA ZAŁATWIENIA SPRAWY W INNYM TERMINIE.

MA TO NA CELU ZMINIMALIZOWANIE ZARAŻENIA SIĘ KORONAWIRUSEM.

 

ZA WSZELKIE NIEDOGODNOŚCI PRZEPRASZAMY.

 

PONIŻEJ ZNAJDUJE SIĘ WYKAZ NUMERÓW TELEFONÓW DO POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW.

 

STANOWISKO DS KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ p.nr.13

 

0182079526

 

STANOWISKO DS KSIĘGOWOŚCI PODATKOWEJ p.nr.12

 

0182079523
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

KASA p.nr.6

 

Magdalena Trebunia
0182079522

 

OBSŁUGA SEKRETARIATU

 

Bożena Borkowska
0182079511
0182073124
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

STANOWISKO DS EWIDENCJI LUDNOŚCI I DOWODY OSOBISTE p.nr.2

 

Agnieszka Topór-Huciańska
0182079517
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

ARCHIWUM URZĘDU GMINY

 

Magdalena Trebunia
0182079522
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

ZASTĘPCA KIEROWNIKA USC p.nr.9

 

Anna Wypychowska
0182079514
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

STANOWISKO DS DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I HANDLU p.nr.10

 

Anna Stachura
0182079520
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

STANOWISKO DS GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI p.nr.4

 

Maria Sieczka w zastępstwie Grzegorz Dziadkowiec
Janina Kulińska
0182079513
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

PEŁNOMOCNIK DS OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH I SPRAW WOJSKOWYCH, OBRONY CYWILNEJ p.nr.7

 

Antoni Górszczyk
0182079529
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

KANCELARIA MATERIAŁÓW NIEJAWNYCH p.nr.2

 

Agnieszka Topór-Huciańska
0182079517

 

STANOWISKO DS BUDOWNICTWA p.nr.15

 

Stanisław Krzysztofiak
0182079516
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

STANOWISKO DS GEODEZJI I GOSPODARKI GRUNTAMI p.nr.15

 

Anna Giewont
0182079516
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

STANOWISKO DS ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH p.nr.1

 

Adam Matyga
0182079521
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

STANOWISKO DS GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA p.nr.1

 

Andrzej Kęsek
0182079521
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

STANOWISKO DS POZYSKIWANIA FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH / INSPEKTOR OCHRONY DANYCH (IOD) p.nr.1

 

Piotr Rusnak
0182079521
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

 

Ul. Jana Pawła II 312

34-425 Biały Dunajec

Tel: 0182079512

Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pon-Pt 7.30-15.30

 

ŚWIADCZENIA RODZINNE I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

 

Tel: 01820795-27

Fax: 18-20-731-24

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

pok. nr 8

 • „Do zatrudnienia z POWERem”

  „Do zatrudnienia z POWERem”

 • SERDECZNY APEL

  SERDECZNY APEL

 • Ogłoszenie w sprawie obowiązku złożenia przez nieruchomości niezamieszkałe nowych deklaracji...

 

Najważniejsze inwestycje wykonane w 2020 roku w ramach budżetu Gminy Biały Dunajec:

 

1. Rozbudowa drogi gminnej „Krajowe” – zadanie realizowane z udziałem środków z Funduszu Dróg Samorządowych - wartość umowy brutto 2.496.313,30 (w tym środki FDS 1.105.974,00). Zadanie to rozpoczęto w roku 2019 i w roku bieżącym zakończono, wydatki wykonane wyniosły 2.490.976,54


2. Kompleksowa termomodernizacja SP w Sierockiem - wartość umowy brutto 2.342.764,17 (w tym dofinansowanie 665.441,27). Zadanie było realizowane w roku 2019 i 2020. Wydatki wykonane w roku bieżącym wyniosły 1.030.626,16


3. Przebudowa sieci wodociągowej w m. Sierockie – wartość umowy brutto 672.066,00 (w tym dofinansowanie w kwocie 343.622,17). Zadanie jest realizowane w roku 2020 i 2021. Wydatki wykonane w roku 2020 wynoszą 440.000,00


4. Wykonanie studni głębinowej wierconej na wodę pitna wraz z przyłączem wodociągowym do istniejącego zbiornika ul. Skupniowa w m. Biały Dunajec – 1.838,10.


5. Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych – droga „Nad Rzepkami” oraz „Gutowa” w Białym Dunajcu – 98.615,05 (w tym 30.000,00 dotacja)

 

6. Modernizacja poboczy na ul. Jurzyste w Gliczarowie Górnym (sołeckie) – 42.047,50

 

7. Przebudowa budynku Urzędu Gminy Biały Dunajec, w tym zapewnienie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami – zadanie rozpocznie się w roku bieżącym i zostanie zakończone w roku 2021 (łączna wartość zaplanowanego zadania wynosi 435.000,00).

 

Czytaj więcej: Najważniejsze inwestycje...

 

Szanowni Mieszkańcy,

 

Od 01 stycznia 2021 roku, obowiązują nowe stawki opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Na tę decyzję składa się wiele czynników. Należy podkreślić, że Gmina nie zarabia na śmieciach, jest tylko pośrednikiem w przekazywaniu opłat zebranych od mieszkańców za wywóz i zagospodarowanie odpadów i nie może też przeznaczyć środków z budżetu na ten cel, bo nie ma takiego umocowania prawnego.

 

Na gminach ciąży obowiązek zorganizowania systemu odbioru i zagospodarowania odpadów, który ma się samofinansować z opłat pochodzących od mieszkańców. Z tych opłat pokrywane są koszty związane z odbiorem, transportem, zagospodarowaniem odpadów odebranych od mieszkańców i zebranych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych , koszty administracyjne systemu, koszty opłaty marszałkowskiej, a także koszty edukacji ekologicznej.
Wynika z tego prosta zależność tj. im więcej odpadów zostanie wytworzonych i przekazanych do odebrania tym większe opłaty będą ponosić mieszkańcy.

 

Rosnąca ilość odpadów wpływa w największym stopniu na koszty funkcjonowania systemu. Gmina płaci za każdą tonę odebranych i przekazanych do zagospodarowania odpadów. Mieszkańcy uiszczają stałą opłatę, niezależną od ilości wyprodukowanych śmieci. Rezultat jest taki, że przychody przestały pokrywać koszty, a system przestał się samofinansować. Mając na uwadze rosnącą ilość odpadów, oraz brak środków na pokrycie bieżących wydatków związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych konieczna była zmiana obowiązującej stawki za odpady komunalne.

 

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Białym Dunajcu  z dnia 30 listopada  2020r. (NR XXII/140/2020) w  sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty od 1 stycznia 2021r. obowiązywać będą nowe stawki opłat za odpady komunalne od nieruchomości zamieszkałych w wysokości:

 • dla właścicieli nieruchomości, którzy segregują odpady komunalne : 26,00 zł od jednego mieszkańca / miesięcznie;
 • dla właścicieli nieruchomości, którzy segregują odpady komunalne i posiadają własny kompostownik: zniżka 2,00 zł od jednego mieszkańca / miesięcznie;
 • dla właścicieli, którzy nie wypełniają ustawowego obowiązku selekcji odpadów, będzie stosowana podwyższona trzykrotna opłata podstawowa w kwocie: 78,00 zł od jednego mieszkańca / miesięcznie

 

 

 

 

Szanowni Mieszkańcy!

 

Wójt Gminy Biały Dunajec przypomina o obowiązku wypełnienia ankiety dotyczącej inwentaryzacji źródeł ogrzewania budynków do dnia 15 stycznia 2021 r. Inwentaryzacja wynika z Uchwały Nr XXXII/451/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego.

 

Uchwała Nr XXV/373/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 września 2020 r. w sprawie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego nakłada na zarządców i właścicieli budynków obowiązek przekazywania i udostępniania Wójtowi informacji o urządzeniach grzewczych oraz instalacjach odnawialnych źródeł energii.

Ankietę należy wypełnić po każdej zmianie źródła ogrzewania lub instalacji OZE.


Wypełnione ankiety posłużą do stworzenia Bazy inwentaryzacji źródeł ogrzewania budynków oraz oszacowania ilości osób zainteresowanych ewentualnym dofinansowaniem do wymiany starego źródła ciepła na nowe.

 

Ankieta dostępna jest w Urzędzie Gminy Biały Dunajec oraz na stronie internetowej urzędu w zakładce Ochrona Środowiska. W zakładce tej znajdą Państwo także ankietę elektroniczną. Po wypełnieniu ankiety elektronicznie nie ma konieczności dostarczania jej do Urzędu.

W przypadku niewypełnienia i niezłożenia ankiet, pracownicy Urzędu Gminy będą zmuszoni do przeprowadzenia kontroli posesji w celu ustalenia danych dotyczących źródeł ogrzewania, posiadanych odnawialnych źródeł energii (kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, pompy ciepła itp.) i stopnia przeprowadzonej termomodernizacji budynków. Obowiązek dotyczy wszystkich budynków na terenie Gminy Biały Dunajec, także tych niezamieszkałych oraz posiadających aktywny przyłącz geotermalny.

 

Prosimy o rzetelne wypełnianie ankiet.

 

Wójt Gminy Biały Dunajec

 

 

 

 

SZANOWNI PAŃSTWO,

 

W ZWIĄZKU Z ZAISTNIAŁĄ SYTUACJĄ EPIDEMII KORONOWIRUSA UPRZEJMIE PROSIMY:

 

 1. PRZED PRZYJŚCIEM DO URZĘDU GMINY O KONTAKT TELEFONICZNY W CELU WERYFIKACJI CZY DANA SPRAWA MOŻE ZOSTAĆ ZAŁATWIONA PRZEZ TELEFON BĄDŹ ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ PRZESUNIĘCIA ZAŁATWIENIA SPRAWY W INNYM TERMINIE.
 2. W URZĘDZIE W DANYM MOMENCIE MOŻE BYĆ OBSŁUGIWANA JEDNA OSOBA
 3. CZEKAJĄC PRZED URZĘDEM NA ZAŁATWIENIE SWOJEJ SPRAWY PROSIMY ZACHOWAĆ ODLEGŁOŚĆ OD SIEBIE PRZYNAJMNIEJ 2,00 METRY
 4. PRZY WEJŚCIU DO URZĘDU ZNAJDUJE SIĘ SKRZYNKA , DO KTÓREJ MOŻNA WRZUCAĆ PISMA, WNIOSKI I.T.P.
 5. JEDNOCZEŚNIE INFORMUJEMY ŻE STREFĄ OTWARTĄ URZĘDU JEST WYŁĄCZNIE HOL WEJŚCIOWY
 6. KASA URZĘDU CZYNNA OD 8.30 DO 12.00
 7. W URZĘDZIE OBOWIĄZUJE NAKAZ NOSZENIA MASECZKI LUB PRZYŁBICY. 

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

Wójt Gminy Biały Dunajec informuje mieszkańców Białego Dunajca z ulic : Miłośników Podhala, Piłsudskiego i Skupniowej, że w dniu jutrzejszym tj. 22 grudnia 2020 roku (wtorek) będą miały miejsce dalsze roboty związane z czyszczeniem zbiornika wody pitnej.

 

W związku z tym mogą pojawić się okresowe spadki ciśnienia wody w sieci, przerwy w dostawie wody oraz wystąpić mętność wody.

 

Przepraszamy za niedogodności związane z konieczną bieżącą konserwacją wodociągu.

                                                               

 

Wójt Gminy                     

Biały Dunajec                    

Andrzej Jacek Nowak

 

 

 

pz


ochrona1

 

 

 

senior

 

spis

 

kar 

SES1

MPOZ

 

mikro

 

METEO

logom

banerbiznes

2519

Porady Prawne

pomoc

Do Wynajęcia - Oferta

Wywóz Odpadów

Harmonogram

green2

ibuk

sowa

Gminy Partnerskie

 

 

Gmina Sianów

sianow

 

Gmina Chrzypsko Wielkie

chrzypsko