Publikacja oferty realizacja zadania publicznego w trybie art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 571) – „Dożynki w Gliczarowie Górnym”


Publikacja oferty realizacja zadania publicznego w trybie art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 571)
– „Dożynki w Gliczarowie Górnym”


2023-08-16
Sygnatura: 525.1.2023
Termin składania uwag do oferty: 2023-08-23

Komunikat:
Publikacja oferty realizacja zadania publicznego w trybie art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 571)

Tytuł zadania publicznego ( nazwa własna projektu): „Dożynki w Gliczarowie Górnym”

Nazwa oferenta: Koło Gospodyń Wiejskich w Gliczarowie Górnym

Termin realizacji zadania: od 25.08.2023-16.09.2023

Wysokość wnioskowanego dofinansowania zadania publicznego: 8 000,00 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Urzędu Gminy Biały Dunajec
ul. Jana Pawła II 312 lub drogą elektroniczną: sekretariat@bialydunajec.com.pl
Oferta – „Dożynki w Gliczarowie Górnym”


Wójt Gminy Biały Dunajec
Andrzej Jacek Nowak

Pliki do pobrania

Data dodania: 16.08.2023 15:01

Autor: Sebastian Stala

Kategorie: Organizacje Pozarządowe

Kalendarz