Sprawozdanie z konsultacji dotyczącej projektu Uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Biały Dunajec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024”


Data dodania: 17.10.2023 14:44

Autor: Sebastian Stala

Kategorie: Organizacje Pozarządowe

Kalendarz