Struktura urzędu

STRUKTURA URZĘDU GMINY BIAŁY DUNAJEC

1.   WÓJT GMINY

 • Andrzej Jacek Nowak

2.   SEKRETARZ GMINY

 •       Anna Wypychowska

3.   SKARBNIK GMINY

 •       Anna Wędziarz

REFERAT FINANSOWY

STANOWISKO DS KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ p.nr. 210

STANOWISKO DS KSIĘGOWOŚCI PODATKOWEJ p.nr. 208

 •      Marta Gandera
 •      Agnieszka Wilkus
 •      Małgorzata Pańszczyk
 •      tel. 0182079523
 •       podatki@dunajec.net

KASA p.nr. 202

 •      Joanna Gandera
 •      tel. 0182079522

REFERAT ADMINISTRACYJNY

OBSŁUGA SEKRETARIATU

STANOWISKO DS EWIDENCJI LUDNOŚCI I DOWODY OSOBISTE p.nr. 213

ARCHIWUM URZĘDU GMINY

 •      Joanna Gandera
 •      tel. 0182079522

INFORMATYK

 •      Sebastian Stala

PRACOWNICY GOSPODARCZY

 •      Katarzyna Skupień
 •      Wiesław Sieczka
 •      Zdzisław Folwarski

SAMODZIELNE STANOWISKA

RADCA PRAWNY p.nr. 201

KIEROWNIK USC p.nr. 205

 •      Andrzej Jacek Nowak

ZASTĘPCA KIEROWNIKA USC p.nr. 205

 •      Anna Wypychowska
 •      tel. 0182079514
 •      usc@dunajec.net

BIURO RADY

GOSPODARKA KOMUNALNA – WODOCIĄGI

GMINNA KOMISJA DO SPRAW PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

STANOWISKO DS DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I HANDLU p.nr. 206

STANOWISKO DS GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI p.nr. 209

 •      Grzegorz Dziadkowiec
 •      Maria Sieczka
 •      tel. 0182079513
 •     odpady@dunajec.net

STANOWISKO DS. OBRONY CYWILNEJ, SPRAW WOJSKOWYCH SW I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO p.nr. 203

STANOWISKO DS. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

KANCELARIA MATERIAŁÓW NIEJAWNYCH p.nr. 213

 •      Agnieszka Topór-Huciańska
 •      tel. 0182079517

REFERAT INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

STANOWISKO DS BUDOWNICTWA p.nr. 214

STANOWISKO DS GEODEZJI I GOSPODARKI GRUNTAMI p.nr. 214

KIEROWNIK DO SPRAW INWESTYCJI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH p.nr.215

STANOWISKO DS ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH p.nr. 215

STANOWISKO DS OCHRONY ŚRODOWISKA – EKODORADCA p.nr. 301

STANOWISKO DS GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA p.nr. 301

STANOWISKO DS POZYSKIWANIA FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH / INSPEKTOR OCHRONY DANYCH (IOD) p.nr. 215

KONSERWATOR INSTALACJI WOD-KAN

 •      Stanisław Cudzich
 •      Wiesław Sieczka

Kalendarz