Aktualności

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BIAŁY DUNAJEC Z DNIA 18 KWIETNIA 2014

Obwieszczenie Wójta Gminy Biały Dunajec z dnia 18 kwietnia 2014 r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych, oraz wskazanie, które z obwodowych komisji wyborczych są wyznaczone przez wojta dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego.

Cała treść obwieszczenia znajduje się w załączniku w pliku PDF.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZAKOPANE Z DNIA 11.04.2014

Obwieszczenie Burmistrza miasta Zakopane z dnia 11.04.2014 zawiadamiam strony postępowania że: w toku prowadzonego postępowania w sprawie wydna decyzji o środowiskowch uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn."Rozbudowa drogi krajowej nr 47 od km 31+696,60 do km 32+274,47 wraz z budową mostu na rzece Biały Dunajec w miejscowości Biały Dunajec w km 31+858 w ciągu drogi krajowej nr 47" na obszarze Gminy Biały Dunajec zgodnie z przedłożoną  kopią mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie i terenem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie z wniosku Pana Macieja Wdowiak.

Cała treść obwieszczenia znajduje się w załączniku w pliku PDF

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Wój Gminy Biały  Dunajec inforumuje mieszkańców, że w najbliższych dniach zostanie przeprowadzona nieodpłatna zbiórka śmieci wielkogabarytowych, takich jak np.: MEBLE, SPRZĘT RTV / AGD, ZUŻYTE AKUMULATORY, KOMPUTERY, OPONY, FOLIA Z BALI, ODPADY BUDOWLANE.

W tym celu zostaną ustawione kontenery w poniższe miejsca:

  • Poniedziałek 14 kwietnia - na placu przy fabryce przy ulicy Miłośników Podhala
  • Wtorek 15 kwietnia - przed mostem do Gliczarowa Dolnego
  • Środa 16 kwietnia - plac przy starej szkole w Sierockiem oraz przy szkole w Gliczarowie Górnym

Śmieci należy dostarczyć w powyższe miejsce od godziny 8.00 do 17.00

 

                                                                                                                          Wójt Gminy

                                                                                                                        Biały  Dunajec

                                                                                                                  Andrzej Jacek Nowak

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZAKOPANE Z DNIA 03.04.2014

Obwieszczenie Burmistrza miasta Zakopane z dnia  03.04.2014 zawiadamiam strony postępowania że: w toku prowadzonego postępowania w sprawie wydna decyzji o środowiskowch uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn."Rozbudowa drogi krajowej nr 47 od km 31+696,60 do km 32+274,47 wraz z budową mostu na rzece Biały Dunajec w miejscowości Biały Dunajec w km 31+858 w ciągu drogi krajowej nr 47" na obszarze Gminy Biały Dunajec zgodnie z przedłożoną  kopią mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie i terenem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie z wniosku Pana Macieja Wdowiak.

Cała treść obwieszczenia znajduje się w załączniku w pliku PDF

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZAKOPANE Z DNIA 01.04.2014

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zakopane z dnia 01.04.2014 postanawia podając postępowanie z wniosku Pana Macieja Wdowiak - adres do korespondencji: EUROMOSTY, ul. Różyckiego 1C, 51-608 Wrocław - Pełnomocnika działającego w imieniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Rozbudowa drogi krajowej nr 47 od km 31+696,60 do km 32+274,47 wraz z budową mostu na rzece Biały Dunajec w miejscowości Biały Dunajec w km 31+858 w ciągu drogi krajowej nr 47" na obszarze Gminy Biały Dunajec zgodnie z przedłożoną kopią mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie i terenem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

Cała treść obwieszczenia znajduje się w załączniku w pliku PDF

Więcej artykułów…