URZĄD GMINY BIAŁY DUNAJEC
  URZĄD GMINY BIAŁY DUNAJEC
 URZĄD GMINY BIAŁY DUNAJEC
 URZAD GMINY BIAŁY DUNAJEC
#SZCZEPIMYSIE - Ważna informacja dotycząca szczepień przeciwko SARS-CoV-2.

#SZCZEPIMYSIE - Ważna informacja dotycząca szczepień przeciwko SARS-CoV-2.

    Ważna informacja dotycząca szczepień przeciwko SARS-CoV-2.   Uprzejmie...

  • KOMUNIKAT z dnia 18 stycznia 2021 roku dla odbiorców wody z wodociągu zarządzającego przez Spółkę...

  • #SZCZEPIMYSIE - Ważna informacja dotycząca szczepień przeciwko SARS-CoV-2.

    #SZCZEPIMYSIE - Ważna informacja dotycząca szczepień przeciwko SARS-CoV-2.

  • Komunikat z dnia 14 stycznia 2021 roku dla odbiorców wody z wodociągu zarządzającego przez...

 

Zawiadomienie z dnia 26.czerwca.2014 r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Nowym Sączu zawiadamia niniejszym, że - po rozpoznaniu zażalenia pana Tomasza Dzierżęga zam. Jana Pawła II 362, 34-425 Biały Dunajec z dnia 7 kwietnia 2014 r. na postanowienie Burmistrza Miasta Zakopane z dnia 1 kwietnia 2014 r. (znak: WOŚ.6220.9.2013) w przedmiocie podjęcia wszczętego na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Odddział w Krakowie, reprezentowanej przez pełnomocnika Macieja Wdowiak, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa drogi krajowej nr 47 od km 31+696,60 do km 32+274,47 wraz z budową mostu na rzece Biały Dunajec w miejscowości Biały Dunajec w km 31+858 w ciągu drogi krajowej nr 47" na obszarze Gminy Biały Dunajec, zawieszonego postanowieniem z dnia 12 marca 2014 r. (znak: WOŚ.6220.9.2013) do czasu przedłożenia przez wnoskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - w dniu 26 czerwca 2014 r. wydało postanowienie, którym stwierdziło niedopuszczalność zażalenia (znak: SKO-OŚ-4170-43/14).

Cała treść zawiadomienia znajduje się w załączniku.

 

Czytaj więcej: Zawiadomienie Smorządowego...

 

Zawiadomienie z dnia 26.czerwca.2014 r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Nowym Sączu zawiadamia niniejszym, że - po rozpoznaniu zażalenia pani Anny Dzierżęga zam. Jana Pawła II 244a, 34-425 Biały Dunajec na postanowienie Burmistrza Miasta Zakopane z dnia 12 marca 2014 r. (znak: WOŚ.6220.9.2013) w przedmiocie zawieszenia postępowania wszczętego na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Krakowie, reprezentowanej przez pełnomocnika Macieja Wdowiak, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa drogi krajowej nr 47 od km 31+696,60 do km 32+274,47 wraz z budową mostu na rzece Biały Dunajec w miejscowości Biały Dunajec w km 31+858 w ciągu drogi krajowej nr 47" na obszarze Gminy Biały Dunajec, do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - w dniu 26 czerwca 2014 r. wydało postanowienie, którym stwierdziło niedopuszczalność zażalenia (znak: SKO-OŚ-4170-40/14).

Cała treść zawiadomienia znajduje się w załączniku.

 

Czytaj więcej: Zawiadomienie Smorządowego...

 

Zawiadomienie z dnia 26.czerwca.2014 r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Nowym Sączu zawiadamia niniejszym, że - po rozpoznaniu zażalenia Stowarzyszenia Federacja Obrony Podhala ul. Zakopiańska 18, 34-424 Szaflary o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na podstawie Burmistrza Miasta Zakopane z dnia 24 stycznia 2014 r. (znak: WOŚ.6220.9.2013) stwierdzając obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa drogi krajowej nr 47 od km 31+696,60 do km 32+274,47 wraz z budową mostu na rzece Biały Dunajec w miejscowości Biały Dunajec w km 31+858 w ciągu drogi krajowej nr 47" oraz określające zakres sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - w dniu 24 czerwca  2014 r. wydało postanowienie, którym odmówiło przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia (znak: SKO-OŚ-4170-31/14).

Cała treść zawiadomienia znajduje się w załączniku.

Czytaj więcej: Zawiadomienie Smorządowego...

 

Zawiadomienie z dnia 25.czerwca.2014 r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Nowym Sączu zawiadamia niniejszym, że - po rozpoznaniu zażalenia pani Anny Dzierżęga zam. Jana Pawła II 244a, 34-425 Biały Dunajec na z dnia 12 lutego 2014 r., pani Stanisławy Kułach reprezentowanej przez radcę Damiana Burczak (Kancelaria Radcy Prawnego, ul. Szpitalna 20-22/10, 31-024 Kraków) z dnia 22 lutego 2014 r. oraz SStowarzyszenia Federacja Obrony Podhala ul. Zakopiańska 18, 34-424 Szaflary z dnia 22 lutego 2014 r. na postanowienie Burmistrza Miasta Zakopane z dnia 24 stycznia 2014 r. (znak: WOŚ.6220.9.2013) stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięca pn:. "Rozbudowa drogi krajowej nr 47 od km 31+696,60 do km 32+274,47 wraz z budową mostu na rzece Biały Dunajec w miejscowości Biały Dunajec w km 31+858 w ciągu drogi krajowej nr 47" oraz określające zakres sporządzenia raportu o odddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - w dniu 25 czerwca 2014 r. wydało postanowienie, którym utrzymało w mocy zaskarżone postanowienie organu pierwszej instancji (znak: SKO-OŚ-4170-25/14).

Cała treść zawiadomienia znajduje się w załączniku.

Czytaj więcej: Zawiadomienie Smorządowego...

 

pz


ochrona1

 

 

 

senior

 

spis

 

kar 

SES1

MPOZ

 

mikro

 

METEO

logom

banerbiznes

2519

Porady Prawne

pomoc

Do Wynajęcia - Oferta

Wywóz Odpadów

Harmonogram

green2

ibuk

sowa

Gminy Partnerskie

 

 

Gmina Sianów

sianow

 

Gmina Chrzypsko Wielkie

chrzypsko