Optymalne warunki rozwoju dziecka w okresie prenatalnym

Optymalne warunki rozwoju dziecka w okresie prenatalnym

    Jest wiele prawdy w powiedzeniu, że wychowanie dziecka należy rozpocząć nie tylko przed jego urodzeniem się, ale nawet przed poczęciem. Przyszli rodzice powinni bowiem przygotować się na przyjście dziecka nie tylko pod względem psychicznym, ale również materialnym, po to, aby zapewnić swemu potomkowi jak najbardziej optymalne warunki rozwoju. Rodzice, jako naturalni i prawni opiekunowie własnych dzieci, mają obowiązek i prawo kierowania nimi. Nawet w przypadku złego sprawowania władzy rodzicielskiej i sądowego jej ograniczenia lub całkowitego pozbawienia rodzice nie są zwolnieni z obowiązku łożenia na utrzymanie dziecka. Nie znaczy to jednak, że troska o stworzenie doskonałych warunków materialnych jest ważniejsza niż troska o dziecko.


    „Okres przedurodzeniowego rozwoju dziecka wymaga od rodziców podjęcia działań, które optymalizują jego rozwój, a jednocześnie kształtują ich przywiązanie do niego. Są nimi:


* troska o zdrowie dziecka i matki przez prawidłową dietę; wystrzeganie się używek, zbytecznych leków; dbałość o higienę, wypoczynek i odpowiedni tryb życia; kontakt z lekarzem, stosowanie się do jego zaleceń; przygotowanie rzeczy i mieszkania zgodnie z potrzebami dziecka; zdobycie wiedzy i kompetencji o rozwoju dziecka i wychowaniu przez czytanie książek; ćwiczenia gimnastyczne i oddechowe. Szczególnie ważna jest opieka nad matką i dzieckiem w pierwszym trymestrze rozwoju, gdyż jest to okres intensywnej organogenezy czyli kształtowania się wszystkich narządów wewnętrznych. Właśnie wtedy, w tym tzw. okresie krytycznym dla powstawania wad rozwojowych, wrażliwość na działanie szkodliwych czynników jest największa. Czynnikami, które mogą zaburzyć prenatalny rozwój dziecka są: alkohol, nikotyna, narkotyki, leki, promieniowanie, skażenie środowiska, choroby i stres matki. Przyczyniają się one do pojawienia się problemów zdrowotnych u dziecka, wpływają na powstanie komplikacji w przebiegu ciąży, porodu i laktacji.

*  nastawienie na komunikację z dzieckiem: np. rozmowy z dzieckiem, pozytywne myślenie o nim, śpiewanie mu, itp.

*  zapewnienie matce dobrego samopoczucia przez stosowanie relaksu, otaczanie się ludźmi życzliwymi, spokój i optymizm życiowy, itp.

*  wzmocnienie więzi małżeńskiej przez: wspólne rozmowy, wspólne spędzanie czasu, dzielenie obowiązków oraz odpowiedzialności za dziecko, troskę o miłą atmosferę, itp.”

Uznanie dziecka przed urodzeniem za pełnoprawną istotę ludzką jest wstępnym warunkiem rozpoznania i zaspokojenia jego psychicznych potrzeb bezpieczeństwa i miłości, a to z kolei umożliwia jego prawidłowy rozwój.”

Data dodania: 13.04.2021 15:10

Autor: Sebastian Stala

Kategorie: Przemoc

Kalendarz