Instrukcja dotycząca wsparcia osób w kryzysie bezdomności w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Instrukcja dotycząca wsparcia osób w kryzysie bezdomności w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2


W przypadku, gdy osoba bezdomna z objawami zakażenia przebywa w przestrzeni publicznej służby patrolujące (np. policja) lub osoby postronne powinny:


• powiadomić właściwą miejscowo stację sanitarno-epidemiologiczną, skontaktować się z najbliższym szpitalem zakaźnym lub zadzwonić na infolinię NFZ: 800 190 590;
• zastosować dalszy tryb postępowania medycznego określony przez stację lub szpital,
• a w przypadku zalecenia kwarantanny należy oczekiwać na transport, którym osoba z podejrzeniem zarażenia zostanie przewieziona do jednego z miejsc kwarantanny zbiorowej, które zostały wyznaczone na terenie każdego powiatu.

Kierownik GOPS
Eliza Wysocka

Pliki do pobrania

Data dodania: 20.04.2021 08:15

Autor: Sebastian Stala

Kategorie: Informacje

Kalendarz