Podpisanie umowy przez Gminę Biały Dunajec o dofinansowanie projektu w ramach Programu Zdalna Szkoła+

Gmina Biały Dunajec podpisała Umowę o dofinansowanie projektu w ramach programu Zdalna Szkoła +. Gmina Biały Dunajec otrzymała dofinansowanie w wysokości 95 000,00 zł. Kwota została przeznaczona na zakup sprzętu komputerowego, który zostanie przekazany Szkołom Podstawowym funkcjonującym na terenie Gminy. Sprzęt będzie wykorzystywany do celów edukacyjnych, w tym do nauki zdalnej oraz do nauczania stacjonarnego.
Działanie zostało sfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Data dodania: 21.04.2021 09:37

Autor: Sebastian Stala

Kategorie: Fundusze Zewnętrzne

Kalendarz