Szanowni Mieszkańcy! Program Czyste Powietrze – Informacje.

Szanowni Mieszkańcy!

W związku z licznymi pytaniami o Program Czyste Powietrze informujemy, że wnioski do programu można składać w trybie ciągłym – podpisywanie umów w ramach programu z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie przewidziane jest do końca 2027 roku.

Jednocześnie informujemy, iż aby przystąpić do programu należy spełniać m.in. następujące kryteria:

  • właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą musi być osoba fizyczna
  • w przypadku dofinansowania podstawowego dochód roczny Wnioskodawcy nie może przekraczać 100 000 zł (brany jest pod uwagę tylko dochód Wnioskodawcy)
    • do podwyższonego poziomu kwalifikują się osoby, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty: 1960 zł (dla gospodarstw jednoosobowych) lub 1400 zł (dla gospodarstw wieloosobowych)
  • w przypadku, gdy w budynku prowadzona jest działalność gospodarcza (także agroturystyka) możliwe jest uzyskanie dofinansowania jeśli powierzchnia, na której prowadzona jest działalność nie przekracza 30% powierzchni całego budynku.

Szczegółowe warunki przystąpienia do programu znajdą Państwo w dokumentacji, która znajduje się na stronie: https://portal.wfos.krakow.pl/wymagana-dokumentacja

Ważne! Od 1 stycznia 2020 roku nie ma możliwości uzyskania dofinansowania do pieców na węgiel i ekogroszek. Nie są także przyznawane dofinansowania do budynków w budowie lub nowo wybudowanych.

Rozpoczęte i zakończone przedsięwzięcia

Od dnia 15.05.2020 r. wprowadzona została możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych do 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie.

Obecna wersja Programu umożliwia także dofinansowanie przedsięwzięć zakończonych pod warunkiem, że nie zostały rozpoczęte wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku
o dofinansowanie.

Wnioski o dofinansowanie można składać:

  • poprzez aplikację internetową, tj. Portal Beneficjenta dostępny na stronie internetowej właściwego WFOŚiGW lub
  • poprzez serwis gov.pl.

Szczegółowe informacje o składaniu i rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie zawarte są w Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu.

Przed przystąpieniem do programu należy zapoznać się z wymaganą dokumentacją obowiązującą od 15 maja 2020 roku, która umieszczona jest na stronie https://portal.wfos.krakow.pl/wymagana-dokumentacja

W załączniku znajdą Państwo listę Co Beneficjent powinien wiedzieć przed złożeniem wniosku.

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Biały Dunajec lub bezpośrednio pod numerem telefonu 18 20 79 521.

Pliki do pobrania

Data dodania: 21.04.2021 10:50

Autor: Sebastian Stala

Kategorie: Środowisko i Gospodarka Komunalna

Kalendarz