Ruszył program „Moje Ciepło”

Miniaturka artykułu Ruszył program „Moje Ciepło”

Ruszył nabór wniosków o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu „Moje Ciepło”
Informujemy, że od 29.04.2022 r. ruszył nabór wniosków o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu „Moje Ciepło”.
Program przewiduje wsparcie finansowe inwestycji polegających na zakupie i montażu nowych pomp ciepła wykorzystywanych do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (cwu) w nowych budynkach mieszkalnych jednorodzinnych. Refundacja może być udzielona na:

 1. zakup/montaż gruntowych pomp ciepła – pompy ciepła grunt/woda, woda/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem ciepłej wody użytkowej (cwu) z osprzętem;
 2. zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/powietrze (w systemie centralnym obsługujący cały budynek) z osprzętem;
 3. zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/ buforowym, zbiornikiem cwu z osprzętem.
  Ważne informacje!
 4. Wnioski o dofinasowanie w formie dotacji należy składać w trybie ciągłym, w okresie 04.2022 – 31.12.2026 r. jednak nie dłużej niż do wyczerpania środków alokacji.
 5. Przygotowane wnioski należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”) dostępny pod adresem https://gwd.nfosigw.gov.pl.
 6. Zgodnie z Programem przez nowy budynek mieszkalny jednorodzinny rozumie się budynek, w przypadku którego na dzień składania wniosku o dofinansowanie:
  • nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub nie złożono wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, albo
  • złożono zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego nie wcześniej niż 01.01.2021 r. lub złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nie wcześniej niż 01.01.2021 r.
 7. Warunkiem udzielenia dofinansowania jest uzyskanie podwyższonego standardu energetycznego budynku.
 8. Okres kwalifikowalności kosztów od 01.01.2021 r. do 31.12.2026 r., w którym to okresie poniesione koszty mogą być uznane za kwalifikowane, przy czym w okresie kwalifikowalności kosztów wymagane jest rozpoczęcie inwestycji – rozumiane jako poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego oraz zakończenie inwestycji – rozumiane jako zamontowanie i uruchomienie pompy ciepła wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz udokumentowanie opłacenia całości faktur.
 9. Dofinansowanie będzie udzielane na inwestycje zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie – tylko w formie refundacji po zakupie, montażu i uruchomieniu nowej pompy ciepła;
 10. Zamontowana pompa ciepła musi współpracować z wodnym ogrzewaniem niskotemperaturowym (temperatura zasilania wody grzewczej ≤ 35 st.C – m.in. ogrzewanie płaszczyznowe) – wymogu nie stosuje się do pomp ciepła typu powietrze-powietrze.
  Więcej informacji oraz regulamin programu dostępne na stronie internetowej: https://mojecieplo.gov.pl/
  Kontakt w sprawie programu:
 11. mojecieplo@nfosigw.gov.pl
 12. Na stronie internetowej https://www.wfos.krakow.pl/doradztwo-energetyczne/doradcy%e2%80%8b-energetyczni/ znajdą Państwo kontakt do doradców energetycznych działających na terenie województwa małopolskiego.

Data dodania: 17.05.2022 14:29

Autor: Sebastian Stala

Kategorie: Aktualności, Środowisko i Gospodarka Komunalna

Kalendarz