Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków – przypomnienie

Miniaturka artykułu Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków – przypomnienie

Spisałeś już swój piec?

Przypominamy, że do końca czerwca 2022 r. każdy właściciel i zarządca budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, które posiadają źródło ciepła i spalania paliw ma obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), prowadzonej przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego.

• Deklarację można złożyć elektronicznie lub w wersji papierowej.
• Aby złożyć deklarację przez internet wejdź na stronę https://zone.gunb.gov.pl/, naciśnij na stronie głównej -> Zaloguj się przez Węzeł Krajowy aby złożyć deklarację<-wypełnij ją i wyślij.
• Deklaracja w wersji papierowej dostępna jest do pobrania na stronie https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow lub w Urzędzie Gminy Biały Dunajec – pokój nr 301. Deklarację w formie papierowej należy złożyć osobiście w urzędzie właściwym dla umiejscowienia budynku lub wysłać listem.
• Deklarację dotyczącą źródła ciepła, które zostało uruchomione przed
1 lipca 2021 r. należy złożyć niezwłocznie po wejściu w życie ustawy.
• Dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca 2021 r., deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od jego uruchomienia.

Wzory deklaracji znajdują się poniżej.

Uwaga! Przeprowadzona początkiem 2021 roku inwentaryzacja źródeł ciepła na terenie Gminy Biały Dunajec nie zwalnia z obowiązku złożenia deklaracji do CEEB!

Pliki do pobrania

Data dodania: 23.05.2022 14:55

Autor: Sebastian Stala

Kategorie: Aktualności, Środowisko i Gospodarka Komunalna

Kalendarz