Dodatek węglowy – nabór wniosków.


Od 17 sierpnia 2022 r. w Urzędzie Gminy Biały Dunajec lub przez e-PUAP można składać wnioski o dodatek węglowy.
Dodatek węglowy to jednorazowe świadczenie w wysokości 3 tys. zł. Przysługuje gospodarstwu domowemu, w którym głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, koza, kominek, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy, zasilane paliwami stałymi. Warunkiem koniecznym do otrzymania dodatku węglowego jest wpisanie lub zgłoszenie głównego źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB).
Przez gospodarstwo domowe, o którym mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, rozumie się:
• osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) lub
• osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Dodatek węglowy obejmuje gospodarstwa domowe wykorzystujące paliwa stałe czyli węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego, w tym koks, ekogroszek i ekomiał z węgla kamiennego.
Aby wypełnić wniosek przygotuj:

• Dane osobowe: imię, nazwisko, PESEL – swoje i członków Twojego gospodarstwa domowego
• Adres zamieszkania
• Numer konta bankowego
• Liczba osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego
• Rodzaj źródła ogrzewania budynku

Wnioski można pozyskać w Urzędzie Gminy Biały Dunajec w pokoju 301, na stronie internetowej.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem 182079533 lub e-mailowo na adres ekodoradca@bialydunajec.com.pl lub ochrona.srodowiska@dunajec.net.

Pliki do pobrania

Data dodania: 17.08.2022 13:57

Autor: Sebastian Stala

Kategorie: Aktualności, Środowisko i Gospodarka Komunalna

Kalendarz