Komunikat o jakości wody do spożycia w wodociągu publicznym „Jurzyści Stołowe” w Gliczarowie Górnym

Komunikat o jakości wody do spożycia w wodociągu publicznym „Jurzyści Stołowe” w Gliczarowie Górnym

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zakopanem informuje mieszkańców miejscowości Gliczarów Górny, zaopatrywanych w wodę do spożycia z wodociągu  publicznego „Jurzyści Stołowe” (ul. Jurzyste, ul. Wierchy od nr 123 do końca, przysiółek Stołowe, ul. Kaniówka), że w dniu 14 września 2022 roku, w związku ze stwierdzonymi przekroczeniami: w wodzie pitnej wydał decyzję o stwierdzeniu braku przydatności do spożycia wody z wodociągu publicznego „Jurzyści Stołowe” w Gliczarowie Górnym.

Woda nie nadaje się do spożycia i do celów sanitarnohigienicznych

Data dodania: 14.09.2022 14:57

Autor: Sebastian Stala

Kategorie: Aktualności

Kalendarz