Gminny Punkt konsultacyjno-informacyjny Programu „Czyste Powietrze”

Miniaturka artykułu Gminny Punkt konsultacyjno-informacyjny Programu „Czyste Powietrze”

Gminny Punkt konsultacyjno-informacyjny Programu „Czyste Powietrze”
Gmina Biały Dunajec podpisała porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie i przystąpiła do obsługi Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. Mieszkańcy naszej Gminy mogą za pośrednictwem tutejszego Urzędu złożyć wniosek o dotację oraz otrzymać bezpłatną pomoc w zakresie weryfikacji wniosku pod kątem wymagań programu.

Czyste Powietrze – dla kogo?
Dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Wniosek w ramach programu może zostać złożony wyłącznie przez właściciela lub współwłaściciela budynku/lokalu mieszkalnego z uregulowanym stosunkiem prawnym do budynku/lokalu mieszkalnego.

Czyste Powietrze – na co?
Dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy oraz przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.
Czyste Powietrze – ile?
Dotacja może wynosić do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania i 37 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania.
Aby ubiegać się o dofinansowanie na poziomie podwyższonym i najwyższym, należy zwrócić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białym Dunajcu o wydanie zaświadczenie o dochodach.
Od 25 stycznia 2022 roku w ramach Programu Czyste Powietrze wprowadzono zmiany – dotacja może wynieść nawet do 69 tysięcy złotych!

Punkt – jak działa?
Mieszkańcy zainteresowani złożeniem wniosku w programie „Czyste Powietrze” powinni skontaktować się z pracownikiem Urzędu Gminy w Białym Dunajcu w celu umówienia spotkania i przygotowania wniosku. Jednocześnie mieszkańcy przed umówionym spotkaniem, proszeni są o wypełnienie kwestionariusza dotyczącego danych, które będą niezbędne do przygotowania wniosku o dofinansowanie co znacznie ułatwi obsługę. Formularz kwestionariusza dostępny jest w załączniku.

Wnioski złożone przez mieszkańców w Urzędzie Gminy w Białym Dunajcu zostają przekazane do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, gdzie następuje ich ocena i decyzja o udzieleniu dotacji.
Ważne! Mieszkaniec może złożyć tylko i wyłącznie jeden wniosek w ramach Programu.

Narzędzia pomocne przy składaniu wniosku:
Kalkulator dotacji : https://www.czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji/
Kalkulator grubości izolacji: https://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl/
Lista zielonych urządzeń i materiałów, które spełniają wymagania techniczne określone w programie „Czyste Powietrze” : https://lista-zum.ios.edu.pl/#
Szczegółowe informacje dotyczące programu Czyste Powietrze oraz portalu beneficjenta dostępne są na stronie:  https://portal.wfos.krakow.pl/

Punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste Powietrze” jest czynny w dni pracy urzędu w godz. 8:00 – 10:00 lub po wcześniejszym umówieniu telefonicznym. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 18 20 795 33.  

„Czyste powietrze” w Gminie Biały Dunajec:
(informacja wg stanu na: 30.09.2022 roku)
 
Liczba złożonych wniosków: 126
 
Liczba zawartych umów: 104
 
Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 35
 
Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji: 915 410,27 zł

Data dodania: 03.11.2022 15:25

Autor: Sebastian Stala

Kategorie: Aktualności, Czyste powietrze

Kalendarz