Gminny Punkt konsultacyjno-informacyjny Programu „Czyste Powietrze”


Gminny Punkt konsultacyjno-informacyjny Programu „Czyste Powietrze”

Gmina Biały Dunajec podpisała porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie i przystąpiła do obsługi Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. Mieszkańcy naszej Gminy mogą za pośrednictwem tutejszego Urzędu złożyć wniosek o dotację oraz otrzymać bezpłatną pomoc w zakresie weryfikacji wniosku pod kątem wymagań programu.

Punkt – jak działa?
Mieszkańcy zainteresowani złożeniem wniosku w programie „Czyste Powietrze” powinni skontaktować się z pracownikiem Urzędu Gminy w Białym Dunajcu w celu umówienia spotkania i przygotowania wniosku. Jednocześnie mieszkańcy przed umówionym spotkaniem, proszeni są o wypełnienie kwestionariusza dotyczącego danych, które będą niezbędne do przygotowania wniosku o dofinansowanie co znacznie ułatwi obsługę. Formularz kwestionariusza dostępny jest w załączniku.

Wnioski złożone przez mieszkańców w Urzędzie Gminy w Białym Dunajcu zostają przekazane do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, gdzie następuje ich ocena i decyzja o udzieleniu dotacji.

Narzędzia pomocne przy składaniu wniosku:
Kalkulator dotacji : https://www.czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji/
Kalkulator grubości izolacji: https://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl/

Lista zielonych urządzeń i materiałów, które spełniają wymagania techniczne określone w programie „Czyste Powietrze” : https://lista-zum.ios.edu.pl/#

Szczegółowe informacje dotyczące programu Czyste Powietrze oraz portalu beneficjenta dostępne są na stronie:  https://portal.wfos.krakow.pl/


Punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste Powietrze” jest czynny w dni pracy urzędu w godz. 8:00 – 10:00 lub po wcześniejszym umówieniu telefonicznym. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 18 20 795 33.  

„Czyste powietrze” w Gminie Biały Dunajec:
(informacja wg stanu na: 30.12.2022 roku)
 

Liczba złożonych wniosków: 126 

Liczba zawartych umów: 109

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 40

Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji: 1 121 887,70


Data dodania: 09.01.2023 14:13

Autor: Sebastian Stala

Kategorie: Aktualności, Czyste powietrze

Kalendarz