Od 1 stycznia 2023 roku zmiany w “Programie Priorytetowym Czyste Powietrze” dotyczące kotłów na biomasę


Od 1 stycznia 2023 roku zmiany w “Programie Priorytetowym Czyste Powietrze” dotyczące kotłów na biomasę

Od 1 stycznia 2023 roku, zgodnie z Programem Ochrony Powietrza dla województwa małopolskiego, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie nie będzie udzielać dofinansowań dla kotłów na paliwa stałe zasilanych biomasą o emisji cząstek stałych powyżej 20 mg/m3 (przy 10% O2).

Zmiana w zasadach finansowania tym razem nie wynika ze zmian Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, ale analogicznie jak w styczniu 2021 r., z przyjętego dnia 28 września 2020 roku przez Sejmik Województwa Małopolskiego Nowego Programu Ochrony Powietrza. Realizacja Programu nie może stać w sprzeczności z zapisami prawa miejscowego, a więc od początku 2023 roku w przypadku wnioskowania o dofinansowanie do kotła na paliwo stałe możliwe będzie uzyskanie dotacji tylko na kotły biomasę o emisji cząstek stałych nieprzekraczających 20 mg/m3 (przy 10% O2). Co ważne:

  • zapis ten dotyczy wszystkich kotłów na paliwa stałe ujęte w Programie Priorytetowym Czyste Powietrze tj. kotłów na pellet oraz kotłów zgazowujących,
  • zapis ten nie dotyczy projektów w czasie realizacji.

Szczegółowe informacje na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie – KLIKNIJ


Data dodania: 09.01.2023 14:20

Autor: Sebastian Stala

Kategorie: Aktualności, Czyste powietrze

Kalendarz