Komunikat o jakości wody do spożycia w wodociągu publicznym „Dunajec Dolny” w Białym Dunajcu (ul. Jana Pawła II  nr 1-218, część ulic Krajowe, Gliczarowskiej oraz Za Torem)


Komunikat o jakości wody do spożycia w wodociągu publicznym „Dunajec Dolny” w Białym Dunajcu (ul. Jana Pawła II  nr 1-218, część ulic Krajowe, Gliczarowskiej oraz Za Torem)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zakopanem informuje mieszkańców miejscowości Biały Dunajec, zaopatrywanych w wodę do spożycia z wodociągu publicznego „Dunajec Dolny” w rejonie ul. Jana Pawła II  nr 1-218, część ulic Krajowe, Gliczarowskiej oraz Za Torem, że w dniu 16 marca 2023 roku, w związku ze stwierdzonymi przekroczeniami: w wodzie pitnej podjął decyzję o stwierdzeniu braku przydatności do spożycia wody z wodociągu publicznego „Dunajec Dolny” w Białym Dunajcu.

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Zakopanem

mgr Beata Trojańska


Data dodania: 17.03.2023 15:14

Autor: Sebastian Stala

Kategorie: Aktualności

Kalendarz