Gmina Biały Dunajec realizuje resortowy Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.


Gmina Biały Dunajec realizuje resortowy Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Wartość dofinansowania Programu wynosi 19 312,47 zł.

Całkowita wartość zadania wynosi 19 312,47 zł.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodziny sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Program ma także zapewnić:

  1. W odniesieniu do rozwiązań systemowych:
  • wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez świadczenie usług opieki wytchnieniowej dla członków rodziny sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością;
  • wsparcie finansowe Gminy Biały Dunajec w zakresie realizacji usług opieki wytchnieniowej.
  1. W odniesieniu do członków rodziny:
  • czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację. Program realizowany jest w formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego, w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych.


Data dodania: 12.04.2023 14:51

Autor: Sebastian Stala

Kategorie: Gops Informacje

Kalendarz