Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zakopanem informuje


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zakopanem po zapoznaniu się z wynikami badań próbki wody nr 2234/ZL/2023 pobranej w dniu 11 maja 2023 r. w obiekcie położonym w miejscowości Sierockie 74, z wodociągu publicznego „Leszczyny” zarządzanego przez Gminę Biały Dunajec ul. Jana Pawła II 312,

stwierdza wygaśnięcie decyzji nr 77/2023 znak: HK.9020.2.190.2023 z dnia 10 maja 2023 r. nałożonej na Gminę Biały Dunajec ul. Jana Pawła II 312, w zakresie stwierdzenia braku przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego „Leszczyny” zaopatrującego w wodę do spożycia mieszkańców miejscowości Leszczyny oraz Sierockie pow. nr 71, gdyż stała się ona bezprzedmiotowa.

Data dodania: 16.05.2023 14:27

Autor: Sebastian Stala

Kategorie: Aktualności

Kalendarz