Komunikat o jakości wody do spożycia w wodociągu publicznym „Dunajec Górny” w Białym Dunajcu (ul. Skupniowa od 1 do 17, ul. Miłośników Podhala, ul. Piłsudskiego)


Komunikat o jakości wody do spożycia w wodociągu publicznym „Dunajec Górny” w Białym Dunajcu (ul. Skupniowa od 1 do 17, ul. Miłośników Podhala, ul. Piłsudskiego)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zakopanem oraz Wójt Gminy Biały Dunajec informuje mieszkańców miejscowości Biały Dunajec, zaopatrywanych w wodę do spożycia z wodociągu  publicznego „Dunajec Górny” w Białym Dunajcu (ul. Skupniowa od 1 do 17, ul. Miłośników Podhala, ul. Piłsudskiego), że w dniu 13 czerwca 2023 roku, w związku ze stwierdzonymi przekroczeniami: w wodzie pitnej wydał decyzję o stwierdzeniu braku przydatności do spożycia wody z wodociągu publicznego „Dunajec Górny” w Białym Dunajcu.

Woda nie nadaje się do spożycia.

Zastępczy punkt poboru wody będzie znajdował się przy szkole Podstawowej Nr 2 przy ulicy Miłośników Podhala 23

Wójt Gminy                                       Państwowy Powiatowy

Andrzej Jacek Nowak                          Inspektor Sanitarny

                                                      mgr Beata Trojańska

Data dodania: 14.06.2023 07:35

Autor: Sebastian Stala

Kategorie: Aktualności

Kalendarz