Zestawienie danych dotyczących realizacji Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.


Zestawienie danych dotyczących realizacji Programu Priorytetowego Czyste Powietrze:


Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 129
Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 48


Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji: 1 311 742,47 zł


Stan na dzień: 31.03.2023r.


Data dodania: 10.07.2023 13:56

Autor: Sebastian Stala

Kategorie: Czyste powietrze

Kalendarz