Publikacja oferty realizacja zadania publicznego w trybie art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Publikacja oferty realizacja zadania publicznego w trybie art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 571) – „Kudłate Warsztaty”

Pliki do pobrania

Data dodania: 25.08.2023 18:57

Autor: Sebastian Stala

Kategorie: Organizacje Pozarządowe

Kalendarz