Wójt Gminy Biały Dunajec zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty.


Wójt Gminy Biały Dunajec zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Gminy Biały Dunajec w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Biały Dunajec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”

Pliki do pobrania

Data dodania: 22.09.2023 15:06

Autor: Sebastian Stala

Kategorie: Organizacje Pozarządowe

Kalendarz