Ruszają konsultacje społeczne


Pomimo widocznej w ostatnich latach, poprawy jakości powietrza w Małopolsce, wciąż występują przekroczenia poziomów dopuszczalnych i docelowych zanieczyszczeń. W związku z tym, opracowana została aktualizacja Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego. Jego celem jest m.in. wyznaczenie zadań dla gmin, powiatów i województwa, a także innych jednostek, dzięki którym jakość powietrza poprawi się w możliwie najkrótszym czasie. Można wziąć udział w konsultacjach społecznych na stronie: https://powietrze.malopolska.pl/konsultacje. Dostępny jest tam również projekt zaktualizowanego programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego. Termin na składanie uwag mija 20 października br.


Data dodania: 05.10.2023 15:13

Autor: Sebastian Stala

Kategorie: Aktualności

Kalendarz