Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe i podmioty określone w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U.z 2023, poz. 571 ze zm.)


Pliki do pobrania

Data dodania: 18.12.2023 15:05

Autor: Sebastian Stala

Kategorie: Organizacje Pozarządowe

Kalendarz