Zapowiedź zmian w programie priorytetowym „Czyste Powietrze”


Zapowiedź zmian w programie priorytetowym „Czyste Powietrze” w zakresie wymogów dotyczących źródeł ciepła, które mogą stanowić koszt kwalifikowany, więcej informacji:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/zapowiedz-zmian-w-programie-priorytetowym-czyste-powietrze-w-zakresie-wymogow-dotyczacych-zrodel-ciepla-ktore-moga-stanowic-koszt-kwalifikowany.

Data dodania: 08.01.2024 14:28

Autor: Sebastian Stala

Kategorie: Czyste powietrze

Kalendarz