Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert  na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe i podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 571 ze zm.) na wykonanie zadania publicznego pn. „Prowadzenie Klubu Senior+ w Białym Dunajcu


Zarządzenie  nr 8/2024 Wójta Gminy Biały Dunajec z dnia 08 stycznia 2024 roku w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert  na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe i podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 571 ze zm.) na wykonanie zadania publicznego pn. „Prowadzenie Klubu Senior+ w Białym Dunajcu”


Pliki do pobrania

Data dodania: 11.01.2024 14:06

Autor: Sebastian Stala

Kategorie: Organizacje Pozarządowe

Kalendarz