Mała architektura w miejscowości Sierockie


W 2023 r. w miejscowości Sierockie ul. Droga Papieska wybudowano szereg obiektów małej architektury.

Celem projektu jest rozwój potencjału ludzkiego poprzez rozszerzenie oferty rekreacyjno – sportowej i wypoczynkowej wsi poprzez uporządkowanie i zagospodarowanie wolnej przestrzeni, ułatwienie mieszkańcom dostępu do infrastruktury wypoczynkowej i rekreacyjnej, podwyższenie standardu życia mieszkańców, utrzymanie ładu przestrzennego i estetyki, zwiększenie atrakcyjności miejscowości.

Ponadto miejsce to będzie służyć lokalnej społeczności i turystom. Obiekty mają służyć zaspokajaniu potrzeb społecznych, kulturalnych oraz rekreacyjnych mieszkańcom gminy.

Inwestycja zrealizowana w 2023 r. przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego – w ramach projektu Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa MIRS.

Data dodania: 22.01.2024 10:02

Autor: Sebastian Stala

Kategorie: Aktualności

Kalendarz