Szczegółowe informacje o wynikach głosowania w wyborach Samorządowych 2024


Państwowa Komisja Wyborcza publikuje opracowanie statystyczne zawierające szczegółowe informacje o wynikach głosowania i wyborów oraz udostępnia wyniki głosowania i wyborów w postaci elektronicznej.

Art. 318. [Udostępnienie wyników głosowania i wyborów oraz danych statystycznych]
§ 1.
Wyniki głosowania i wynik wyborów Państwowa Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia.
§ 2.
W przypadku, o którym mowa w art. 292 § 1 i 3, Państwowa Komisja Wyborcza podaje ponadto w obwieszczeniu nazwiska i imiona kandydatów kandydujących na Prezydenta Rzeczypospolitej w ponownym głosowaniu.
§ 3.
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o wynikach głosowania i wyniku wyborów podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 4.

https://wybory.gov.pl/samorzad2024/

Pliki do pobrania

Data dodania: 10.04.2024 13:12

Autor: Sebastian Stala

Kategorie: Aktualności, Wybory Samorządowe 2024

Kalendarz