Remont nawierzchni i przebudowa drogi ulica Kościuszki.


Na ulicy Kościuszki w Białym Dunajcu trwają prace związane z remontem nawierzchni i przebudową drogi.

Inwestycja realizowana jest dzięki wsparciu finansowemu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:

Zadanie pn. „Remont częściowy nawierzchni dr. gminnej Nr 420002K- ulica Kościuszki w m. Biały Dunajec – na odcinku 0+146,20 – 0+495,50” dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 182 321,00 zł, całkowita wartość zadania: 303 869,84 zł

Zadanie pn. „Przebudowa dr. gminnej Nr 420002K – ulica Kościuszki w m. Biały Dunajec – na odcinku 0+146,20 – 0+495,50 obejmująca rozbudowę kanalizacji deszczowej i budowę ścieku płaskiego w krawędzi jezdni” dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 484 263,00 zł, całkowita wartość zadania: 807 106,32 zł

Data dodania: 21.05.2024 14:06

Autor: Sebastian Stala

Kategorie: Aktualności

Kalendarz