URZĄD GMINY BIAŁY DUNAJEC
  URZĄD GMINY BIAŁY DUNAJEC
 URZĄD GMINY BIAŁY DUNAJEC
 URZAD GMINY BIAŁY DUNAJEC
#SZCZEPIMYSIE - Ważna informacja dotycząca szczepień przeciwko SARS-CoV-2.

#SZCZEPIMYSIE - Ważna informacja dotycząca szczepień przeciwko SARS-CoV-2.

    Ważna informacja dotycząca szczepień przeciwko SARS-CoV-2.   Uprzejmie...

Szanowni Mieszkańcy! - inwentaryzacja źródeł ogrzewania budynków.

  Szanowni Mieszkańcy!   Wójt Gminy Biały Dunajec informuje o obowiązku wypełnienia...

 • #SZCZEPIMYSIE - Ważna informacja dotycząca szczepień przeciwko SARS-CoV-2.

  #SZCZEPIMYSIE - Ważna informacja dotycząca szczepień przeciwko SARS-CoV-2.

 • Komunikat z dnia 14 stycznia 2021 roku dla odbiorców wody z wodociągu zarządzającego przez...

 • Szanowni Mieszkańcy! - inwentaryzacja źródeł ogrzewania budynków.

 

 

 

 

 

Informacja o programie Mój Prąd

 

Szanowni Mieszkańcy!

 

Informujemy, iż do dnia 18 grudnia 2020 roku (lub do wyczerpania alokacji środków) istnieje możliwość złożenia wniosków o dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznych. Program priorytetowy Mój Prąd ma na celu zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych.

O dotację w programie Mój Prąd można ubiegać się jeśli:

 • instalacja jest już wykonana i podłączona do sieci elektroenergetycznej (m.in. posiadasz licznik dwukierunkowy);
 • instalacja fotowoltaiczna jest o mocy 2-10 kW i jest przeznaczona na cele mieszkaniowe;
 • wydatki poniesiono od 23 lipca 2019 r. i instalacja nie została zakończona przed tą datą;
 • inwestycja nie jest rozbudową już istniejącej instalacji

Dofinansowanie następuje w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia - nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.

Wnioski składa się wyłącznie w formie elektronicznej. Aby złożyć wniosek beneficjent potrzebuje profilu zaufanego lub e-dowodu.

Szczegółowe informacje oraz wniosek znajdą Państwo na stronie internetowej https://mojprad.gov.pl/.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytanie znajdują się tutaj: https://mojprad.gov.pl/pytania-i-odpowiedzi/

 

 

 

Szanowni Mieszkańcy!

 

Pragniemy poinformować, iż w związku z utworzeniem stanowiska do spraw ochrony środowiska – ekodoradca udostępniamy zakładkę Ochrona środowiska, gdzie znajdą Państwo aktualne formularze oraz informacje na temat obowiązków ciążących na właścicielach nieruchomości, które regulowane są przepisami o ochronie środowiska. Będą to m.in.:

 • formularz ankiety dotyczącej inwentaryzacji źródeł ogrzewania budynków,
 • formularz zgłoszenia zbiorników bezodpływowych (szamb) do gminnej ewidencji,
 • formularz zgłoszenia przydomowych oczyszczalni ścieków,
 • lista firm, które uzyskały pozwolenie na wywóz nieczystości ciekłych z terenu gminy i inne.

Dodatkowo będą pojawiać się informacje dotyczące możliwości skorzystania z dotacji na wymianę źródeł ciepła – pieców wraz z opisem wymagań jakie należy spełniać by przystąpić do programu.  Znajdą tutaj Państwo także najważniejsze informacje dotyczące terminów wymiany pieców, które nakłada uchwała anty smogowa dla województwa małopolskiego.

 

W trosce o środowisko wybrane formularze będą udostępniane online. W takim przypadku nie ma konieczności dostarczania do Urzędu dokumentów w formie papierowej.

 

Razem możemy przyczynić się do polepszenia stanu środowiska w Gminie Biały Dunajec. 

 

Zachęcamy do śledzenia zakładki oraz aktywnego uczestnictwa w sprawach dotyczących jakości środowiska.

 

 

 

Baza inwentaryzacji źródeł ogrzewania budynków


Szanowni Państwo!


W związku z zaostrzeniem przepisów dotyczących ochrony jakości powietrza na terenie województwa małopolskiego, a także w celu utworzenia Bazy inwentaryzacji źródeł ogrzewania budynków, Wójt Gminy Biały Dunajec prosi mieszkańców gminy o wypełnienie ankiety dotyczącej wspomnianej bazy.

 

Formularz ankiety będzie dostępny w Urzędzie Gminy Biały Dunajec oraz do pobrania na stronie internetowej. Istnieje również możliwość wypełnienia ankiety elektronicznie. Plik PDF oraz link do ankiety znajdują się w zakładce Ochrona środowiska.

 

Utworzenie i aktualizacja wspomnianej bazy inwentaryzacji jest obowiązkiem Gminy wynikającym z Programu Ochrony Powietrza dla województwa małopolskiego. Uchwała Nr XXV/373/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 września 2020 r. w sprawie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego nakłada na zarządców i właścicieli budynków obowiązek przekazywania i udostępniania Wójtowi informacji o urządzeniach grzewczych oraz instalacjach odnawialnych źródeł energii. Obowiązek obejmuje zarówno udostępnianie informacji o:

 • istniejących urządzeniach grzewczych i instalacjach OZE,
 • wymianie bądź instalacji nowych urządzeń grzewczych i instalacji OZE.

 

Czytaj więcej: Baza inwentaryzacji źródeł...

 

pz


ochrona1

 

 

 

senior

 

spis

 

kar 

SES1

MPOZ

 

mikro

 

METEO

logom

banerbiznes

2519

Porady Prawne

pomoc

Do Wynajęcia - Oferta

Wywóz Odpadów

Harmonogram

green2

ibuk

sowa

Gminy Partnerskie

 

 

Gmina Sianów

sianow

 

Gmina Chrzypsko Wielkie

chrzypsko