Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe i podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie  na rok 2023 (t j. Dz. U. z 2022 , poz. 1327).

Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe i podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie  na rok 2023 (t j. Dz. U. z 2022 , poz. 1327).

Wójt Gminy Biały Dunajec

zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające w zakresie zadań wymienionych w art. 4 ust. 1 ww. ustawy, do uczestnictwa i składania ofert w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn.

Prowadzenie Klubu Senior+ w Białym Dunajcu w roku 2023

Pliki do pobrania

Data dodania: 30.11.2022 11:14

Autor: Sebastian Stala

Kategorie: Aktualności, Organizacje Pozarządowe

Kalendarz