Konkurs Młodyk Toniecników

Miniaturka artykułu Konkurs Młodyk Toniecników

Konkurs tańca zbójnickiego i solowego dla dzieci i młodzieży z terenu Podhala, Spisza, Pienin i Orawy. Celem imprezy oprócz wyłonienia najlepszych na drodze konkursu jest przekazywanie tradycji tańca solowego i zbójnickiego najmłodszym tancerzom, istotna jest również wymiana doświadczeń między instruktorami i zespołami, popularyzacja folkloru.

Konkurs jest rozgrywany w trzech przedziałach wiekowych: do 10-ciu lat, 11-13 lat oraz 14–16 lat.

Uczestnicy Konkursu są oceniani wg następujących kryteriów:

  • kompozycja całości tańca wraz ze śpiewem i muzyką
  • techniczna jakość tańca
  • strój
  • ogólny wyraz

Organizatorem imprezy jest Gminny Ośrodek Kultury w Białym Dunajcu.

Termin: listopad

Miejsce: Aula Gminna przy Szkole Podstawowej nr 1 w Białym Dunajcu

Autor: gok

Kategorie: Imprezy cykliczne

Kalendarz