Przedłużenie konsultacji społecznych dotyczących określenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji Gminy Biały Dunajec.

Przedłużenie konsultacji społecznych dotyczących określenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji Gminy Biały Dunajec.

Wójt Gminy Biały Dunajec, informuje że konsultacje społeczne dotyczące określenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji zostały przedłużone do dnia 31 marca 2017 r.
Materiały tj. projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Biały Dunajec, diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz formularz konsultacyjny dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy w zakładce Gminny Program Rewitalizacji, na stronie internetowej Urzędu Gminy w zakładce Gminny Program Rewitalizacji, w Urzędzie Gminy Biały Dunajec, Jana Pawła II 312, 34-425 Biały Dunajec w godzinach pracy urzędu.

Wójt Gminy Biały Dunajec
mgr Andrzej Jacek Nowak

Data dodania: 13.04.2021 13:56

Autor: Sebastian Stala

Kategorie: Rewitalizacja Gminy

Kalendarz