Informacje kontaktowe

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białym Dunajcu

Ul. Jana Pawła II 312

34-425 Biały Dunajec

Email: gops@bialydunajec.com.pl

Pon-Pt 7.30-15.30

KIEROWNIK

mgr Eliza Wysocka

pok. nr 3

Kadra GOPS w Białym Dunajcu

POMOC SPOŁECZNA:

Pracownicy socjalni:

Tel:  18-20-795-12

pok. Nr 3

mgr Jadwiga Wielkiewicz – Jurek

mgr Joanna Skupień

mgr Monika Tętnowska

ŚWIADCZENIA RODZINNE I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY:

Tel:  18-20-795-27

Fax:  18-20-731-24

pok. nr 8

Referent ds Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych

KSIĘGOWOŚĆ

Główna Księgowa

pok. Nr 8

Tel:  18-20-795-13

Stanisława Galica

PUNKT INFORMACJI WSPARCIA I POMOCY DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ działający przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, CZYNNY:

Poniedziałek 13:00 – 15:00

Piątek 8:00 – 10:00

Data dodania: 20.04.2021 08:28

Autor: Sebastian Stala

Kategorie: Kontakt

Kalendarz